DRUGI DZIEŃ ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA

8 stycznia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wraz z JE Najprzewielebniejszym Andrzejem Biskupem Supraskim w asyście katedralnego duchowieństwa celebrowali Boską Liturgię w drugi dzień obchodów święta Bożego Narodzenia.

Swym śpiewem nabożeństwo upiększyły chóry: katedralny chór parafii św. Mikołaja oraz dziecięcy chór katedry św. Mikołaja. Po odczytaniu perykopy ewangelii, wierni usłyszeli Orędzie bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba.

Paweł Nasuta

Fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, lektor Paweł Iwaniuk