Drugi dzień święta Narodzenia Chrystusa

8 stycznia, drugiego dnia święta Narodzenia Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił w Katedrze św. Mikołaja Boską Liturgię. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Podczas nabożeństwa odczytane zostało orędzie Bożonarodzeniowe Arcybiskupa Jakuba do wiernych diecezji białostocko – gdańskiej.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora i Aleksandra Perek