Drugi dzień święta Paschy

6 maja, drugiego dnia święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W czasie małego wejścia Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył wikariuszy białostockiej Katedry ks. prot. Adama Sawickiego i ks. prot. Andrzeja Sacharczuka, prawem noszenia mitry. Ponadto Hierarcha nagrodził nadetatowego diakona Katedry Michała Gajko prawem noszenia podwójnego orarionu. Podczas Liturgii odczytane zostało Paschalne Orędzie Arcybiskupa skierowane do wszystkich wiernych diecezji białostocko – gdańskiej.

protodiakon Wiaczesław Perek