Drugi dzień święta Zmartwychwstania Pańskiego – Paschy

25 kwietnia, drugiego dnia święta Paschy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański doprawił Boską Liturgię w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Podczas Liturgii odczytane zostało Paschalne Orędzie Arcybiskupa skierowane do wszystkich wiernych diecezji białostocko – gdańskiej. Wznoszone były także gorliwe modlitwy o pokój na Ukrainie.

protodiakon Wiaczesław Perek