Duszpasterska wizyta w ośrodku dla uchodźców w Łomży

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, 23 marca na zaproszenie Prezydenta Miasta Łomża, Pana dr. Mariusza Chrzanowskiego, z wizytą duszpasterską do przebywających tam uchodźców z Ukrainy, udał się ks. prot. Marek Wawreniuk. W trakcie wizytacji zapoznano się z osobami przebywającymi pod opieką Urzędu Miasta Łomży. W hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, odprawiono krótkie molebny w intencji pokoju w Ukrainie oraz wzniesiono modlitwy za dusze zmarłych ofiar wojny.

W trakcie trwania wizyty duszpasterskiej przez cały czas był obecny Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta mgr Grzegorz Daniluk.

lektor Łukasz Kozłowski

fotoreportaż  mgr Grzegorza Daniluka