Dzień pamięci św. Aleksandra Newskiego w sokólskiej parafii

12 września w dzień pamięci św. Aleksandra Newskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii  św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

Podczas homilii hierarcha odniósł się do fragmentów Nowego Testamentu przypisanych do tego dnia. Fragmenty czytań są wytłumaczeniem przypowieści Jezusa o siewcy. Podkreślił, że nie każdy przyjmuje Słowo Boże tak samo. Nie każdy jest tak samo wierzący, a co za tym idzie inaczej przyjmujemy nauki Chrystusa. Powinniśmy jednak dążyć do tego, aby plon jaki wydamy był jak największy. Cytując Osiem Błogosławieństw, Arcybiskup zaznaczył, że te dwa fragmenty Pisma Świętego korespondują ze sobą. Błogosławieństwa nakierowują nas na to, czym jest Słowo Boże i jak je przyjąć, aby wydać odpowiednie plony.  Jeśli w życiu będziemy postępować według tych nauk, wydamy duży plon, który będzie miły Bogu i nagrodzony zostanie życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim.

Po uroczystej procesji Arcybiskup podziękował przybyłemu duchowieństwu, proboszczowi i chórowi. Obchodom święta parafialnego, uroczystej atmosfery dodała obecność władz samorządowych: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z zastępcą Adamem Juchnikiem, Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z wicestarostą Jerzym Białomyzym oraz przedstawiciele służb mundurowych. Szczególne podziękowania Arcybiskup Jakub skierował do radnego Piotra Karola Bujwickiego- prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. W znak wdzięczności wspierania wielu parafii dekanatu sokólskiego i pracę na rzecz Cerkwi Piotr Bujwicki został odznaczony Orderem Świętych Równym Apostołom Braci Cyryla i Metodego. Arcybiskup Jakub podkreślił, że to odznaczenie jest również podziękowaniem dla wszystkich współpracowników i osób wspierających pracę pana Piotra. Prezes Stowarzyszenia podziękował hierarsze za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, na dalsze owocne we wspólne projekty lata.

Paweł Nasuta

fot.: Adam Matyszczyk