Dzień Pamięci św. Andrzeja z Krety w supraskim monasterze

17 lipca w supraskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja – Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania NMP, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe biskupowi Andrzejowi. 
 
W słowie skierowanym do wiernych władyka wyjaśniał przesłanie płynące z czytanego dziś fragmentu Ewangelii. Przypomniał też ważniejsze momenty ziemskiego życia św. Andrzeja, akcentując jego wielką rolę w duchowości Cerkwi prawosławnej jako autora wielu hymnów, w tym wielkiego kanonu pokutnego.
 
Bezpośrednio po nabożeństwie, w imieniu braci zakonnej z imieninowymi pozdrowieniami, do biskupa zwrócił się Archimandryta Sergiusz. Najserdeczniejsze życzenia złożyli hierarsze także dziekani okręgów Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyłe duchowieństwo oraz wierni.
 
Adam Matyszczyk
fot.: Adam Matyszczyk, ks. Dariusz Sulima