Dzień pamięci św. Jana Teologa na białostockich Bacieczkach

9 października w dzień pamięci św. Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański  przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii św. Jana Teologa w Białymstoku.

Jego Ekscelencja w swojej homilii objaśnia wagę Ewangelii i Apostołów, dzięki którym nauka o Chrystusie została wysłana w świat. Ewangelia z greki oznacza dobrą nowinę. To właśnie tę dobrą nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa poprzez Ewangelię i nauki przekazywali Apostołowie. Arcybiskup zwrócił również uwagę na fakt różnic w opisach ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza, a Ewangelią według św. Jana. Apostoł Jan pisał swoją relację, znając już Ewangelię pozostałych ewangelistów. Postanowił on, że dobrym będzie opisanie rzeczy, o których nie wspomnieli pozostali. Apostoł Jan poświęca uwagę tylko rzeczom, o których nie napisali pozostali. Słowa przekazane przez Apostołów, ich zapisy ewangeliczne po dzień dzisiejszy owocują naszą wiarą.

Arcybiskup podkreślił nasza dzisiejsza obecność w cerkwi jest niczym innym jak odpowiedzią na wezwanie Chrystusa. To czyni, że świat ma sens istnienia. Świat będzie istniał dopóki będą ci , którzy wierzą w Chrystusa i będą gotowi za nim iść. Pod koniec swojej homilii hierarcha podziękował duchowieństwu, wiernym i przybyłym gościom za wspólną modlitwę oraz pozdrowił ich ze świętem parafialnym.

Wśród zaproszonych na parafialne święto znaleźli się: radni miasta Białystok, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Sławomir Nazaruk, konsulowie honorowi: Kazachstanu – dr Aleksander Prokopiuk, Finladnii – Andrzej Parafieniuk, Serbii – Jarosław Antychowicz, Bułgarii – Witold Karczewski.

Paweł Nasuta

fot.: Prawosławie w obiektywie