Dzień pamięci św. Jana Teologa

9 października, w dzień pamięci św. Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w cerkwi św. Jana Teologa na białostockich Bacieczkach.

Przed rozpoczęciem Liturgii, proboszcz parafii ks. prot. Marek Wawreniuk, powitał przybyłe duchowieństwo i gości, wśród których znaleźli się dyrektorzy okolicznych szkół. To dzięki ich zaangażowaniu w świątyni obecnych było dużo dzieci i młodzieży. Poza licznie przybyłym duchowieństwem z naszej Diecezji obecni byli goście z Cerkwi ziem Czeskich i Słowackich: ks. mitrat Michał Rosić i ks. ihumen Metody (Cuper). Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą Marcina Aleksiejuka oraz młodzieżowo-dzięcięcy pod dyrygenturą Anny Waśkowskiej.

Po odczytaniu fragmentu ewangelii homilię wygłosił Arcybiskup Jakub. Przedstawił postać św. Jana Teologa. Hierarcha zauważa, że św. Jan był rzeczywiście ulubionym i wybranym uczniem spośród apostołów. Jako jeden z niewielu był świadkiem szczególnych wydarzeń z życia Jezusa: został zabrany na górę Tabor, był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, został wybrany do wspólnej modlitwy w ogrodzie przed pojmaniem Jezusa i jako jedyny z uczniów trwał przy krzyżu Jezusa gdy go ukrzyżowano. Apostoł Jan poprzez miłość do swojego nauczyciela przezwycięża strach i jako jedyny z apostołów jest świadkiem tego co się dokonało na Golgocie. Arcybiskup przytaczając fragment Pisma Świętego z jednych z ksiąg św. Jana przedstawił zgromadzonym, że jak sam Apostoł mówi, pisze on swoje wszystkie księgi aby przynieść wiarę i radość z życia, którym jest Jezusa Chrystus.

Na zakończenie odsłużono molebien, podczas którego wznoszono modlitwy do patrona świątyni w intencji proboszcza, duchowieństwa i parafian. Następnie ze słowem wdzięczności do dyrektorek szkół zwrócił się Arcybiskup Jakub. Podkreślił, że najlepszym nauczycielem jest ten, kto uczy przykładem, tak jak i przykładem tego dnia uczyły swoich uczniów dyrektorki i nauczyciele z okolicznych szkół. Hierarcha podziękował proboszczowi oraz wikariuszom za przygotowanie uroczystości.

Paweł Nasuta

fot.: archiwum Parafii św. Jana Teologa w Białymstoku