Dzień pamięci św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku

6 grudnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w cerkwi św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze w Białymstoku.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa proboszcz parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ks. mitrat Anatol Fiedoruk powitał hierarchę, duchowieństwo, oficjalnych gości oraz licznie przybyłych wiernych. Homilię podczas Liturgii wygłosił ks. prot. Adam Sawicki.

Hierarsze asystowało białostockie duchowieństwo oraz księża z diecezji warszawsko-bielskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się duchowni Cerkwi Gruzińskiej wraz z Chórem Richi z Gruzji, którego śpiew nadał podniosłości nabożeństwu. Na zakończenie Arcybiskup Jakub podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, gościom i przybyłym wiernym za wspólną modlitwę oraz proboszczowi parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ks. mitratowi Anatolowi Fiedorukowi, za organizację i przewodnictwo w budowie cerkwi.

Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub dokonał poświęcenia nowo wybudowanego domu parafialnego, który powstał przy świątyni.

Paweł Nasuta

fot.: Jarosław Charkiewicz