Dzień pamięci św. wielkomęczennika Dymitra z Thesaloniki

8 listopada w dzień pamięci św. wielkomęczennika Dymitra, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w Prawosławnej Parafii Wojskowej św. wielkiego męczennika Dymitra Sołuńskiego w Białymstoku.

Hierarsze asystowali dziekani oraz kapelani różnych formacji mundurowych. Wśród zgromadzonych gości obecni byli: płk Jarosław Kowalewski – Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, płk SG Andrzej Stasiulewicz – Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, insp. Krzysztof Filipowicz – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, st. bryg. Paweł Ostrowski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ppłk Leszczek Wojnicz – Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ppłk dr Wińczyszław Jastrzębski – Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku, ppłk Maciej Kłaczkowski – Zastępca Dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Małgorzata Repnik – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, mjr Anna Garbowska – reprezentująca Dowódcę 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, pan Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, ks. kmdr por. dr Bolesław Leszczyński – Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej w Białymstoku oraz ks. mjr Tomasz Wigłasz – Proboszcz Ewangelicko–Augsburskiej Parafii Wojskowej w Białymstoku.

Ze słowem pouczenia po odczytaniu fragmentu Ewangelii do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Przybliżył postać i życie świętego Dymitra. Następnie Ekscelencja wytłumaczył jakie są cele czczenia świętych. Poprzez modlitwę do świętych wychwalamy Boga, prosimy o ich wstawiennictwo przed tronem Najwyższego, ale przede wszystkim są dla nas wzorem. Czytając żywoty świętych widzimy, że żyli oni w różnych okresach historii i osiągnęli swoją świętość w różny sposób. To oni są dla nas wzorcami, za którymi mamy podążać i których mamy naśladować. Hierarcha zauważył, że przy chrzcie w tekstach modlitw zalicza się nas do grona „żołnierzy Chrystusa”. Podążając w tym życiu za Zbawicielem walczymy ze złem. Arcybiskup podkreślił, że św. Dymitr jest dla nas przykładem jak mamy być żołnierzami Chrystusa i jak walczyć ze złem.

Po zakończeniu uroczystości Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi, kapelanom, służbom mundurowym, chórzystom oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę. Jego Ekscelencja wyraził również wdzięczność, nieobecnemu dziś ze względu obowiązków, Arcybiskupowi Jerzemu – Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojskowemu za możliwość celebracji tego święta w Wojskowej Parafii, która znajduje się na terenie Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Proboszcz parafii – ks. kpt. Rafał Pagór skierował słowa wdzięczności w stronę Arcybiskupa Jakuba, za to, że mimo wielu obowiązków w swojej diecezji znalazł czas aby zaszczycić swoją obecnością na uroczystościach w parafii Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Paweł Nasuta

fot.: lektor Daniel Grygiewicz