Dzień św. Anny w Królowym Moście

07 sierpnia w dzień pamięci Zaśnięcia św. Anny, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii św. Anny w Królowym Moście. Dzień wcześniej wieczorem, nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

W świątecznej homilii Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub wspomniał, że dzisiejsze święto przypomina nam, że św. Anna nie jest czczona przez fakt, że Jezus Chrystus pochodzi z ich rodu, ale przez fakt, że żyli według nauczań Pisma Świętego. Święta Anna i święty Joachim bardzo przeżywali fakt, że są w podeszłym wieku, a nie mają dzieci. Modlili się gorliwie o potomstwo, a Matka Boża była skutkiem ich modlitwy. Żyjąc według wiary i przykazań Bożych stali się godnymi bycia czczonymi przez wszystkie wieki chrześcijaństwa jako święci sprawiedliwi Bogorodziciele. Hierarcha podkreślił, abyśmy znając siłę ich modlitwy prosili o wstawiennictwo św. Anny i św. Joachima przed tronem Najwyższego.

Po uroczystej procesji, Jego Ekscelencja dokonał poświęcenia plebanii, która przeszła remont poddasza. Hierarcha podziękował nowemu proboszczowi ks. prot. Rodionowi Kondraciukowi za przygotowanie uroczystości, życząc jednocześnie sił w dalszej pracy z powierzonymi mu wiernymi.

Cerkiew w Królowym Moście powstała w 1. połowie XX w. na potrzeby erygowanej w 1900 r. parafii prawosławnej. I Wojna Światowa zdezorganizowała jednak życie parafialne, a ówczesne władze utrudniały odzyskanie cerkwi i budynków parafialnych. Dopiero w 1928 zwrócono świątynie wiernym i zezwolono na odprawianie nabożeństw. Przez okres II Wojny Światowej parafia obsługiwana była przez stałych duchownych, a dopiero po zakończeniu wojny erygowana została samodzielną parafią. Dnia 19 stycznia 1940 roku został mianowany nowy proboszcz ks. Włodzimierz Żuk, który służył w cerkwi w Królowym Moście przez 9 lat. Ksiądz Włodzimierz doprowadził do naprawienia zniszczeń wojennych w cerkwi i na cmentarzu. W dniu 26 maja 1942 roku (w trzeci dzień Świętej Trójcy) miało miejsce długo oczekiwane wyświecenie cerkwi pod wezwaniem św. Anny, parafia odzyskała także budynek plebanii i część dawnych gruntów. Do parafii należą obecnie miejscowości: Królowy Most, Borki, Downiewo, Kołodno, Lipowy Most, Nowosiółki, Pieszczaniki, Podzałuki, Przechody, Radunin, Sofipol, Załuki i Zasady.

Paweł Nasuta

Fot.: protodiakon Wiaczesław Perek i Marta Martonik

Historia parafii: G. Sosna, A. Troc-Sosna, Cerkiewna własność ziemska na Białostocczyźnie w XV-XX w.