Dzień Świętego Ducha w Gródku

13 czerwca  w Dniu  Świętego Ducha, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Gródku.

Liturgia zakończyła się uroczystą procesją po której Biskup pozdrowił przybyłe duchowieństwo i gości. Do wiernych swoje słowa skierował również proboszcz parafii, wyrażając wdzięczność za obecność Jego Ekscelencji podczas uroczystości.

Paweł Nasuta

Fot.: Julia Markowska