Dzień Świętego Ducha w parafii na białostockim Antoniuku

Drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy jest w całości poświęcony Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Wychwalenie Świętego Ducha rokrocznie skupia białostoczan w największej prawosławnej świątyni mieszczącej się na osiedlu Antoniuk.

Nie inaczej było dziś – 5 czerwca 2023r. gdzie wspólna modlitwa rozpoczęła się od obrzędu Oświęcenia Wody sprawowanego przy parafialnej krynicy.

Przed godziną dziesiątą duchowieństwo białostockich parafii, wierni oraz licznie przybyłe dzieci przywitały Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego. W słowach skierowanych do Władyki proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Boreczko wyraził wdzięczność Jego Ekscelencji oraz poprosił o przewodnictwo Boskiej Liturgii. Nabożeństwo uświetniały swym śpiewem chór parafialny Angelos pod dyrekcją p. Ireneusza Ławreszuka oraz młodzieżowy kierowany przez p. Wirynieję Kociubajło.

Podczas Małego Wejścia Biskup Andrzej odczytał modlitwę nadania tytułu protojereja ks. Piotrowi Omelczukowi, wikariuszowi parafii Świętego Ducha. W swojej homilii Jego Ekscelencja porównał zejście oraz działalność Świętego Ducha do dobroczynnej epidemii, która rozlała się po całym świecie. Postulował także, aby wszyscy wierni kierowali swoje modlitwy do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej jako Ducha Życiodajnego: Niech zatem dzisiejsze święto Ducha Świętego ożywia i nasze umysły, ożywia nasze serca. Niech ta modlitwa, którą od tego momentu ponownie zaczynamy wznosić, wybrzmiewa w naszych domach i w naszych umysłach. Caru niebiesnyj, Utieszytielu, Dusze istiny pryidi i wsielisia w ny i oczysti ny ot wsiakija skwierny. Amiń.

W uroczystej procesji wzięły także udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola Aniołki działającego przy parafii Świętego Ducha. Po wygłoszeniu życzeń wielu lat – mnohaja leta – JE Biskup Andrzej wręczył Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia ks. protodiakonowi Eugeniuszowi Skowrońskiemu w podzięce za wieloletnią pracę na rzecz Cerkwi. Władyka przekazał także listy pochwalne Kancelarii Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego: dyrygentce miejscowego chóru młodzieżowego p. Wirinieji Kociubajło oraz dyrygentowi chóru polskojęzyczngo p. Gabrielowi Jarocewiczowi. Dopełnieniem uroczystości był sprawowany wieczorem akatyst ku czci Świętego Ducha.

protodiakon Jan Tichoniuk

fot.: Jarosław Charkiewicz, Andrzej Wilkiel