Dzień Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zabłudowie

28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski przewodniczył Boskiej Liturgii w Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zabłudowie.

Po zakończonej uroczystej Liturgii, Biskup Andrzej zwrócił się ze słowami podziękowania za wspólną modlitwę do przybyłego duchowieństwa i licznie zebranych wiernych. Podczas Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy w intencji proboszcza zabłudowskiej parafii ks. Mirosława Tomaszewskiego, który obchodził jubileusz 40 – lecia święceń kapłańskich. Z tej okazji hierarcha przekazał ks. Mirosławowi List Pochwalny.

Ks. Mirosław Tomaszewski urodził się 12 marca 1961 roku w Dąbrowie Białostockiej. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną z tytułem magistra oraz wstąpił w związek małżeński z Heleną Ugolik. 24 października 1982 z rąk ówczesnego Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy otrzymał święcenia diakońskie, a tego samego roku 7 listopada dostąpił godności przyjęcia święceń kapłańskich. W latach 1983- 1990 piastował stanowisko proboszcza Parafii Prawosławnej św. Anny w Kruszynianach. Dekretem z dnia 1 września 1990 roku został mianowany proboszczem parafii w Zabłudowie.

Paweł Nasuta

fot.: archiwum Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Zabłudowie.