Eliminacje centralne XXIV Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

W dniach 9-10 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej edycji to: „WSPÓŁCZESNY MONASTYCYZM PRAWOSŁAWNY W POLSCE”.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 90 uczniów z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Do eliminacji III stopnia zakwalifikowało się 34 uczniów, reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Lubina, Pszczelej Woli, Rzeszowa i z Punktu Katechetycznego w Warszawie. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Eliminacje centralne rozpoczęły się molebnem przed relikwiami św. męcz. Gabriela w cerkwi katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy. Następnie wszystkich uczestników olimpiady przywitał w sali konferencyjnej Centrum Kultury Prawosławnej Biskup Supraski Andrzej, który skierował krótkie słowo pouczenia dotyczące istoty prawosławnego monastycyzmu. Ponadto uczestnicy i opiekunowie w ramach programu edukacyjnego odwiedzili monaster Narodzenia NMP w Zwierkach, gdzie bliżej przyjrzeli się życiu mniszemu.

Trzeci etap olimpiady składał się z pisemnego testu i ustnej wypowiedzi. Członkami komisji, której przewodniczył Arcybiskup Bielski Grzegorz, byli: ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, ks. dr Andrzej Kuźma, ihumen dr Pantelejmon (Karczewski), ks. Piotr Makal, mniszka Daria (Matwiejuk). Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali: ks. Mirosław Filimoniuk, wizytator diecezjalny i sekretarz olimpiady oraz Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny MODM w Białymstoku i pełnomocnik olimpiady.

Po dwudniowych zmaganiach komisja wyłoniła trzynastu laureatów, którymi zostali: Tomasz Wasiluk (VI LO w Białymstoku), Gabriel Borecki (I LO w Białymstoku), Natalia Busłowska (XI LO w Białymstoku), Mateusz Ostaszewicz (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Julia Borowik (II LO w Białymstoku), Filip Wołosiuk (IV LO w Białymstoku), Michał Gryc (ALO Politechniki Białostockiej), Mariia Homzar (I LO w Rzeszowie), Julia Markowska (I LO w Białymstoku), Patrycja Fiedoruk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Aleksandra Wołosiuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Michał Repeła (I LO w Lubinie), Zofia Ryszczuk (ALO Politechniki Białostockiej).

Tytuł finalisty otrzymało czternastu uczestników: Ksenia Klimiuk (II LO w Białymstoku), Maria Marczuk (I LO w Białymstoku), Wiktoria Charlak (Punkt Katechetyczny w Warszawie), Gabriela Tokajuk (II LO w Białymstoku), Antonina Kocimowska (Punkt Katechetyczny w Warszawie), Aleksandra Jakimiuk (II LO z DNJB w Hajnówce), Bartłomiej Tomczuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Julia Sosna (II LO w Białymstoku), Klaudia Sosna (I LO w Białymstoku), Ksenia Kuczyńska (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim), Mateusz Pawłowski (II LO z DNJB w Hajnówce), Martyna Strapczuk (ALO Politechniki Białostockiej), Natalia Szpytko (I LO w Lubinie), Maria Artemiuk (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim).

Na uroczystym ogłoszeniu wyników i zakończeniu olimpiady byli obecni: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Bielski Grzegorz, ks. dr Andrzej Baczyński, referent Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii prawosławnej, a także Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego, Sławomir Nazaruk, radny województwa podlaskiego, Katarzyna Korycka, dyrektor Biura Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego w Białymstoku, Barbara Buraczewska, podlaski wicekurator oświaty, Ewa Piotrowska-Lipska, zastępca dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Stefan Nikiciuk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, Wiesława Cwiklińska, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białegostoku, Ksenia Juchimowicz, radna Rady Miasta Białystok, dr Jan Zieniuk, dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii, Andrzej Rybnik, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, jak również Grzegorz Nazaruk, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali nagrody książkowe. Tomasz Wasiluk, laureat pierwszego miejsca, odebrał laptop, ufundowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Pozostałym osobom, zdobywcom największej liczby punktów, wręczono czytniki e-booków, których sponsorem był zarząd województwa podlaskiego oraz inne urządzenia elektroniczne, które ufundował Departament Edukacji Miasta Białegostoku.

Na zakończenie wyrażono wdzięczność nauczycielom za przygotowanie uczniów do olimpiady. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej umożliwia uczestnikom rozwijanie zainteresowań religijnych, kształtuje postawy, pomaga w poszukiwaniu prawdy dotyczącej życia i wskazuje drogę odkrywania mądrości poprzez wiedzę i wiarę. Finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i środków własnych, pozyskanych od sponsorów. Podstawą prawną jej działania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad. Odbywa się z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast współorganizatorami są: Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Wydział Katechetyczny diecezji białostocko-gdańskiej, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Od 2007 roku olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

dr Andrzej Charyło – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek