Logo
Tuesday, February 18, 2020
 
You are on: Home page»Calendar»Ogólno cerkiewne
Calendar - Ogólno cerkiewne ( 2020 )
 • 1
  • 1 - św. męcz. Bonifacego
  • 2 - św.męcz. Ignacego Teofora
  • 3 - św.męcz. Julianny
  • 4 - św. Wielkomęczennicy Anastazji
  • 5 - św. Męczenników z Krety
  • 6 - Wigilia święta Narodzenia Chrystusa
  • 16 - św. pror. Malachiasza
 • 2
  • 16 - św. Symeona i św. pror. Anny
  • 25 - św. Melecjusza abpa Antiochii
  • 27 - św. Cyryla Nauczyciela Słowian
 • 3
  • 1 - św. Maruta Biskupa Mezapotamskiego
  • 2 - św. wlk. męcz. Teodora Tyrona
  • 3 - św. Leona papieża Rzymskiego
  • 4 - św. Apostołów Archipa i Filemona
  • 6 - św. Eustachiusza Arcybiskupa Antiocheńskiego
  • 7 - św. męcz. Maurycjusza
  • 8 - św. Grzegorza Palamasa
  • 12 - św. Prokopiusza Dekapolity
  • 16 - św. męcz. Eutropiusza, Kleonika i Bazyliszka
  • 19 - Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy
  • 23 - św. męcz. Michała Sołuńskiego
  • 26 - św. Nicefora patr. Konstantynopola
  • 29 - św. męcz. Juliana
 • 4
  • 4 - św. Izaaka mnicha z Dalmacji
  • 5 - św. męcz. Nikona i jego 199 uczniów
  • 16 - św. Nikity Wyznawcy
  • 17 - św. Józefa Hymnografa
  • 18 - św. męcz. Agatopoda
  • 19 - św. Metodego abpa Moraw
  • 20 - Sobota Łazarza, św. mnicha Serapiona
  • 23 - Wielki Wtorek, św. męcz. Terencjusza
  • 30 - Wtorek Paschy, św. męcz. Adriana
 • 5
  • 7 - św. męcz. Sawy Stratelatesa
  • 14 - Proroka Jeremiasza
  • 21 - św. ap. Jana Teologa
  • 25 - św. Epifaniusza bpa Cypru
  • 31 - św. Teodota biskupa Ancyrskiego
 • 6
  • 8 - św. Apostołów Karpa i Alfeusza