Finał 26. Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

16 czerwca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w finale 26. białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W trakcie uroczystości, która odbyła się w amfiteatrze na Bulwarach Świętego Jana Teologa, zaprezentowani zostali laureaci, którzy z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymali tytuł „Wspaniałej” i „Wspaniałego”. To uczniowie, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych.   

Kapituła – złożona z przedstawicieli między innymi duchowieństwa, samorządu, przedstawiciela Fundacji „Świat na TAK” oraz laureatki poprzedniej edycji – w dniach 11-12 marca przeprowadziła zdalne rozmowy z wolontariuszami. Członkiem kapituły z ramienia diecezji białostocko – gdańskiej jest ks. mitrat Jan Fiedorczuk – proboszcz białostockiej Katedry.

protodiakon Wiaczesław Perek za: bialystok.pl

foto autora