Generalny remont katedry św. Mikołaja w Gdańsku

Dzięki Bożej pomocy rozpoczął się generalny remont jedynej prawosławnej świątyni w Trójmieście, katedry św. Mikołaja w Gdańsku. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba Arcybiskupa Białostocko Gdańskiego parafia po wielu latach starań i przygotowań przystąpiła do jednego z  największych remontów budynku cerkwi we współczesnej jego historii.

Dzięki dofinansowaniu Miasta Gdańska z programu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 remont wyceniony na ok.1.5 miliona złotych staje się spełnieniem marzeń prawosławnej wspólnoty w Gdańsku.

Po wykonaniu stosownych ekspertyz budowlanych, projektów budowlanych oraz otrzymaniu odpowiednich zezwoleń i pozwoleń oraz wyłonieniu generalnego wykonawcy parafia przystąpiła do realizacji wieloletnich trudów i starań.

Prace remontowe zakładają :

– wymianę poszycia dachowego z blachy falistej na dachówkę ceramiczną,

– wymianę uszkodzonych elementów dachu, wzmocnienie konstrukcji oraz ocieplenie stropu sufitu,

– ocieplenie stropu podłogowego,

– wzmocnienie fundamentów budynku,

– wymiana oraz unowocześnienie kotła gazowego przystosowanego do ogrzania tak dużej powierzchni,

– wymianę wszystkich okien w świątyni,

– montaż nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej,

– wykonanie systemu ogrzewania podłogowego w nawie głównej,

– montaż ogrzewania przestrzeni ołtarza, chóru, oraz pomieszczeń gospodarczych,

– położenie nowej kamiennej posadzki w nawie głównej,

-oczyszczenie cegły elewacyjnej oraz ponowne uzupełnienie fugi w elewacji budynków parafialnych.

Tak duży remont oraz szeroki zakres prac wymaga ogromnego nakładu finansowego, dlatego też parafia chciałby wyrazić wyrazy wdzięczności Miastu Gdańsk, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego,  Wojewódzkiemu i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, firmom Maksbud z Bielska Podlaskiego  oraz Pronar z Narwi, a także każdemu kto wspiera i przyczynia się do realizacji tak wielkiego dzieła. Duchowni parafii zapewniają o modlitwie za każdego ofiarodawcę i dobroczyńcę.

Swoje ofiary wciąż można składać na konto parafii:
Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku
ul. Traugutta 45 80-221 Gdańsk,
PKO BANK POLSKI S.A.
94 1020 1811 0000 0102 0072 5846 (Tytułem remont)

autor i fot.: Kler parafii św. Mikołaja w Gdańsku