Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Arcybiskupowi Jakubowi

4 stycznia białostoccy harcerze przekazali na ręce JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

W imieniu Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej hm. Krzysztofa Jakubowskiego ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem Arcybiskupowi Jakubowi przekazali harcerze z 50 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych, działającego przy parafii św. Mikołaja w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział: były komendant szczepu – phm. Piotr Giegiel oraz zastępczyni komendantki szczepu – phm. Monika Andrzejuk. Podczas spotkania Jego Ekscelencja opowiedział o swojej niedawnej pielgrzymce do Jerozolimy, a harcerze powiedzieli o corocznej tradycji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.

tekst i fot.: Paweł Nasuta