„HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ”  Supraśl, 15-17 listopada 2022

Akademia Supraska/Fundacja OIKONOMOS zapraszają na konferencję naukową „HYMNOGRAFIA I ŚPIEW CERKIEWNY W RZECZYPOSPOLITEJ”. Kolejna konferencja naukowa Akademii Supraskiej będzie poświęcona prawosławnej hymnografii na ziemiach Rzeczypospolitej przez cały okres jej funkcjonowania. Organizatorzy proponują objęcie zainteresowaniem wszystkich warstw i aspektów tradycji: twórczości oryginalnej przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków itp.
 
Drugi proponowany obszar badawczy dotyczy śpiewu cerkiewnego w zakresie zapisów muzycznych, poszczególnych zabytków, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej. Przedstawimy postacie i szkoły związane z powstaniem, funkcjonowaniem i popularyzacją hymnografii, a także jej wykonań w obrębie tradycji lokalnej i panprawosławnej.
 
15 LISTOPADA 2022 (Wtorek)
Aula Akademii Supraskiej
 
10.00 – Rozpoczęcie konferencji
Przywitanie gości i słowo wstępne
10.10 – Daniel Sawicki
U progu reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Dziedzictwo mnicha Krzysztofa z monasteru Cyrylo-Biełozierskiego
10.30 – Evgeny Skurat
Византийский репертуар Супрасльского Ирмологиона на примере Херувимской Иоанна Глики (гласа второго плагального). Сравнительный анализ нотолинейной записи Херувимской с её невменными аналогами из сербских и византийских рукописей XV-XVII веков
10.50 – Marcin Abijski
Grecko-bizantyjski repertuar w supraskim Irmologionie Bogdana Onisimowicza 1598-1601
11.10 – Любоў Шпакоўская
Жыровіцкі Ірмалагіён 17 стагоддзя як выбітны помнік царкоўна-спеўнага мастацтва Рэчы Паспалітай
11.30 – Przerwa kawowa
11.50 – Łukasz Hajduczenia
Transformacje stylistyczne prawosławnego śpiewu Rzeczypospolitej
12.10 – diakon Rafał Dmitruk
„Bogogłasnik Poczajowski”
12.30 – Jean DROBOT
Евгений Иванович Евец: жизнь и творчество
12.50 – Przerwa kawowa
13.10 – Petro Murianka (Piotr Trochanowski)
Liturgiczna i paraliturgiczna tradycja śpiewu na Łemkowszczyźnie
13.30 – Tomasz Slusarczyk
Zaginione Piękno – wielogłosowa muzyka cerkiewna I Rzeczypospolitej, w kontekście praktyki wykonawczej
13.50 – Urszula Pawluczuk
Biblioteka monasteru żyrowickiego – dziedzictwo zbiorów rozproszonych
14.30 – Obiad
15.30 – Zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu / Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa (do wyboru)
18.00 – Koncert Męski Kameralny Zespół Wokalny „Pathos”, Dyrygent: Michał Uścinowicz.
 
16 LISTOPADA 2022 (środa)
Aula Akademii Supraskiej
 
10.30 – abp Jakub (Kostiuczuk)
Znaczenie Irmologionu Supraskiego w kwestii „deszyfryzacji” śpiewu neumatycznego
10.50 – bp Andrzej (Borkowski)
Skrucha według Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety
11.10 – Димитър Кенанов
Атонският преп. старец Йоан и съдбата на преводната Богородична химнография
11.30 – Antoni Mironowicz,
Pieczęcie, ikony i miniatury księcia Izasława Jarosławowicza i jego syna Jaropełka Izasławowicza (symbolika cerkiewna i hymnografia w nich zawarta)
11.50 – Przerwa kawowa
12.10 – Marzanna Kuczyńska
Oryginalna hymnografia słowiańska w kijowskim Anfołogionie 1619 roku
12.30 – Agata Skurzewska
Ukraińskie prawosławne hymny Bożego Narodzenia – wybrane zagadnienia językowe
12.50 – ihumen Pantelejmon (Karczewski)
Chrystologia kanonu św. Andrzeja z Krety na Sobotę Łazarza
13.10 – Mirosław P. Kruk
Hymny w ikonach Rzeczpospolitej
 
13.30 – Obiad
15.00 – ks. Jan Nikulin
Nabożeństwo prawosławne na łamach czasopisma „Woskriesnoje cztienije” (1924–1939): przegląd wstępny
15.20 – Dominika Gapska
Pytania o współczesną serbską hymnografię. Przykład twórczości mniszki Stefanidy (Babić)
15.40 – Dominika Kovačević
Wielkie Powieczerze Postu Bożonarodzeniowego w Patriarchacie Antiocheńskim
 
17 LISTOPADA 2022 (czwartek)
Aula Akademii Supraskiej
 
10.30 – bp Michał Janocha
Akatyst w ikonografii cerkiewnej
10.50 – Ewa Kocój
Sztuka na chwałę Boga. Zasłony liturgiczne w tradycji prawosławnej – źródła, motywy i funkcje
11.10 – Agnieszka Gronek
Sposób obrazowania treści troparionu „Ciałem w grobie” w sztuce prawosławnej
XVI-XVIII w.
11.30 – Marcin Mironowicz
Biblioteka szkoły brackiej wileńskiej
11.50 – Przerwa kawowa
12.30 – Aleksander Naumow
Franciszek Skoryna jako prawosławny hymnograf
12.50 – Włodzimierz Wołosiuk
Tradycje muzyczne chełmsko-podlaskiego śpiewu cerkiewnego na podstawie Chełmsko-Podlaskiego zbioru melodii cerkiewnych
13.10 – Vitali Michalczuk
Historia powstania i środowisko funkcjonowania tzw. „Pińskiej partytury” 1929 roku – muzyczna tradycja Kościoła prawosławnego okresu międzywojennego.
13.30 – Doroteusz Fionik
Na granicy sacrum i profanum. Obrzędy ludowe roku liturgicznego
13.50 – Inna Dobrowolskaya
Pieśni ludowe Ukrainy – krótka charakterystyka i koncert
 

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

 
Wstęp wolny!