I Niedziela Wielkiego Postu

5 marca w I niedzielę Wielkiego Postu zwaną Triumfem Ortodoksji, Cerkiew wspomina przywrócenie kultu ikon przypieczętowane postanowieniami VII Soboru Powszechnego z 787 r. Tego dnia  JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy.

Podczas Liturgii homilię wygłosił Arcybiskup Jakub. Hierarcha zwrócił uwagę na fragment Ewangelii czytany w I Niedzielę Wielkiego Postu. Apostoł Filip przekazując informację o odnalezieniu Mesjasza swojemu przyjacielowi Natanaelowi dostaje od niego odpowiedź: „Czy z Nazaretu może być coś dobrego?” Filip odpowiada na to słowami „przyjdź i zobacz”. Te słowa możemy powiedzieć do każdego kto jest daleki od wiary. Przyjdź do cerkwi , zacznij pościć, sam zobaczysz. Natanael spotykając Jezusa przyznaje: „Ty jesteś Synem Bożym.” Właśnie to wyznanie, wiara w to jest podstawą wiary, to za nim mamy podążać i żyć według Jego rad. Dzięki temu będziemy mogli dostąpić Królestwa Niebieskiego. Arcybiskup Jakub nawołuje do tego aby i w naszym życiu Chrystus był tym, za którym będziemy zawsze podążać, tak jak zrobili to pierwsi powołani Apostołowie.

Po skończonej Liturgii sprawowany był molebien Niedzieli prawosławia. Podczas molebna usłyszeć można było modlitwy o nawrócenie zbłąkanych: „Aby miłosiernym okiem wejrzał na święty swój Kościół i zachował go nieskalanym oraz niezwyciężonym przez herezje i zabobony (…) Aby uleczył jego rozdarcia i mocą Świętego Ducha nawrócił wszystkich tych, którzy odstąpili od poznania Prawdy (…) Aby oświecił myśli zamroczone przez niewiarę Światłością swej mądrości, wiernych zaś swoich umocnił i niezachwianie zachował w prawosławiu”.

Tego samego dnia wieczorem, Arcybiskup Jakub przewodniczył Wielkiej wieczerni połączonej z czytaniem Ewangelii według św. Mateusza opisującej męki Pańskie. Podczas wieczornego nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Piotr Makal. Retransmisję z Wielkiej Wieczerni można wysłuchać na stronie Radia Orthodoxia.

 

Paweł Nasuta

foto.: protodiakon Wiaczesław Perek