III Dzień Paschy, Wszystkich Świętych na białostockiej Wygodzie

18 kwietnia w Paschalny Wtorek na cmentarzu Parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku odbyła się uroczysta, świąteczna Boska Liturgia.

Nabożeństwu oraz paschalnej modlitwie za zmarłych przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Po liturgii i panichidzie w cerkwi, duchowni wraz Biskupem Andrzejem, podczas procesji okrążyli cmentarz śpiewając paschalne pieśni i troparion Christos Woskriesie!

tekst i fot. za: www.cerkiew.wygoda.org