III Niedziela Wielkiego postu, Niedziela Krzyża Świętego

19 marca w III Niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę Świętego Krzyża,  JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. W przeddzień Hierarcha sprawował nabożeństwo Całonocnego Czuwania, podczas którego na środek świątyni wyniesiono Krzyż Pański.

Podczas niedzielnej homilii Arcybiskup Jakub przybliżył teksty czytane i przygotowane przez Cerkiew w Niedzielę Świętego Krzyża. Hierarcha poucza nas, że Krzyż leżący dzisiaj na środku świątyni przypomina nam o męce Jezusa Chrystusa. Każdy z nas mając osobiste trudności, wysiłki, powinien je przyjąć z pokorą, podążając za Chrystusem. W takiej formie niosąc nasz krzyż przyjmując w pokorze wszelkie trudności będą one dla nas zbawienne. Arcybiskup w swoim kazaniu zauważył, że Wielki Post jest okresem szczególnych zmagań i wewnętrznego wysiłku, a patrząc na Krzyż w połowie postu, mamy się pokrzepić, żeby nie zapominać by druga część postu była spożytkowana dla naszego duchowego doskonalenia. Jego Ekscelencja nawołuje, abyśmy podchodząc do Świętego Krzyża prosili Boga żeby pomógł nam nieść krzyż naszego życia, abyśmy w pokorze mogli podążać za Chrystusem, osiągając w ten sposób zbawienie i życie wieczne.

Paweł Nasuta

Fot.: lektor Paweł Iwaniuk, Paweł Nasuta