III Niedziela Wielkiego postu

27 marca w III Niedzielę Wielkiego postu, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa wznoszone były gorliwe modlitwy o pokój w Ukrainie.

W okolicznościowej homilii Arcybiskup Jakub przedstawił sens oddawania czci Życiodajnemu Krzyżowi, na którym oddał życie za nas wszystkich Jezus Chrystus. Pierwsza ideą dzisiejszej niedzieli, jak podkreślił Arcypasterz, są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. św. Marka w których jest mowa o noszeniu krzyża przez każdego z nas „kto chce iść za mną niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie i idzie za mną” (…) Jak zauważył Hierarcha, na ten krzyż wskazuje się jako na Drzewo Życia o którym mówi się w Księdze Rodzaju. Bóg zasadził wtedy dwa drzewa: Drzewo poznania dobra i zła i Drzewo Życia. Teksty liturgiczne dzisiejszego dnia wskazują, że to Drzewo Życia zasadzone jeszcze w raju jest krzyżem na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Drugim ważnym przesłaniem dzisiejszego dnia jest to, że Jezus Chrystus, który został przyniesiony w ofierze był jednocześnie Arcykapłanem i Ofiarą. Trzecim wątkiem dzisiejszego dnia jest to, że powinniśmy nosić nasz krzyż każdego dnia.  Jak podkreślił Arcybiskup, w połowie postu ta informacja jest dla nas bardzo ważna. By ofiara Jezusa Chrystusa, jego śmierć oraz Zmartwychwstanie miały zbawienną siłę każdy z nas musi wziąć swój życiowy krzyż i bez narzekań z pokorą nieść go przez całe życie.