Ikony Matki Bożej Wsiecarycy – Wszechkrólowej

3 października w Niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Pierwsza niedziela października jest w tej parafii wyjątkową, bowiem od niespełna ćwierćwiecza parafianie modlitewnie jednoczą się tego dnia przed ikoną Matki Bożej Wsiecarycy – Wszechkrólowej, znajdującej się w prawej nawie świątyni.

Po zakończonej Liturgii odbyła się uroczysta procesja z kopią ikony wokół świątyni. Wzniesiona została także arcypasterska modlitwa ku przenajświętszej Bogurodzicy. Świąteczne nabożeństwa zakończyły się podziękowaniami proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego ks. prot. Marka Ławreszuka skierowanymi dla Arcybiskupa Jakuba, przybyłego duchowieństwa oraz wszystkich zebranych w cerkwi wiernych za wspólną modlitwę.

Ikona Bogurodzicy „Pantanassa” (ros. Wsiecaryca) została napisana w XVII wieku. Początkowo znajdowała się ona w Nowym Skicie w Grecji, gdzie nazywano ją „Pani Wszystkich” (ros. Wsiegospoża) oraz „Wszechwładczyni” (ros. Wsiepowielitielnica). Od dawna słynęła ona z cudownej mocy zwalczania uroków i czarów. Do dziś mnisi opowiadają o tym, jak pewnego razu przybył do monasteru pewien młody człowiek. Stanąwszy przed ikoną Matki Bożej „Pantanassa” nieoczekiwanie padł na twarz i zaczął krzyczeć. Okazało się, co wyjawił zamieszkującym wspólnotę starcom, że zajmował się czarami.

W 1987 r. bracia nowoskickiej celi Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy wraz ze swym starcem Józefem Spileotą przenieśli się do monasteru Watopedi na świętej Górze Atos, zabierając ze sobą cudowną ikonę Matki Bożej „Pantanassa”. Wraz z ich przybyciem monaster, żyjący wówczas jeszcze według zasad idiorytmii, odrodził się.

W 1989-1990 wspólnota przeszła na zasadę życia wspólnotowego, a rok później ihumenem na tym miejscu został uczeń starca Józefa – Efrem. Obecnie monaster liczy ponad 100 mnichów, pochodzących z kilkunastu krajów całego świata. Wielkiemu odrodzeniu monasteru towarzyszyła również rozprzestrzeniająca się coraz szerzej sława przybyłej do Watopedi wraz z mnichami ikony Matki Bożej. Dzięki modlitwom wiernych przed tą ikoną, wiele osób w sposób cudowny odzyskało zdrowie. Szczególnie częste są przypadki uzdrowień chorych na raka.

Obecnie w wielu miejscach na świecie jest coraz więcej kopii cudownej ikony „Pantatassa”. Kilka z nich przywiózł ze sobą z Atosu ihumen Efrem, który kilkakrotnie przyjeżdżał do Rosji. W 1997 r. przywieziona przez niego kopia trafiła do moskiewskiego monasteru nowospasskiego, a w 2002 r. do monasteru wałaamskiego. W 2003 r. kopia tej ikony znalazła się w poświęconej jej cerkwi w Odessie. Od 1999 r. kopia ikony znajduje się również w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. 30 sierpnia 2010 roku kopia ikony z monasteru Watopedzkiego przybyła do żeńskiego klasztoru Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach.

Ikona przedstawia siedzącą na tronie Bogarodzicę w pełnej postaci, z Dzieciątkiem zasiadającym na Jej lewym ramieniu. Chrystus prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma zwinięty zwój pisma. Oparcie tronu usłanego poduszkami, posiada charakterystyczne ozdoby w postaci kwiatów. Z tyłu, na drugim planie, po obu stronach tronu znajdują się dwa anioły w modlitewnej

Historia ikony za: „Tobą raduje się wszelkie stworzenie” J. Charkiewicza

fotoreportaż Justyny Korolko