Inauguracja roku akademickiego w ChAT

5 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w inauguracji  nowego roku akademickiego 2023/2024 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zgodnie z tradycją uczelni uroczystość inauguracji poprzedzona została nabożeństwem.

O godzinie 10.00 odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się inauguracja nowego roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uroczystości przewodniczył Jego Magnificencja arcybiskup prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), rektor ChAT, który powitał przybyłych zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów, dyplomatów, rektorów uczelni warszawskich, duchowieństwo, pracowników, absolwentów i studentów ChAT.

Przed przystąpieniem do przemówienia Jego Magnificencja wspomniał wykładowców, którzy w bieżącym roku odeszli do wieczności: Jego Ekscelencję biskupa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego i ks. prof. dr. hab. Rościsława Kozłowskiego.

W mowie inauguracyjnej Jego Magnificencja arcybiskup Jerzy omówił m.in. cele oraz strategie podejmowanych działań, podsumowując wydarzenia minionego roku akademickiego oraz wskazując kierunki rozpoczynającego się roku akademickiego. W przemówieniu odniósł się do kwestii ogólnoakademickich oraz tych związanych z teologią. Zaznaczył, że ubiegły rok w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej należy uznać za stabilny lecz stwierdzenie tego w dobie obecnych wydarzeń wcale nie jest takie oczywiste. Rektor uczelni odniósł się do problemu coraz bardziej dotykającego obecne młode pokolenie, jakim jest umiejętność cieszenia się z czegokolwiek. Zaznaczył, że czasy, kiedy student szukał nauczyciela-mistrza, zamieniły się w czasy, kiedy w najlepszym przypadku szuka „prestiżowej”, czasem „modnej”, a częściej „łatwej” uczelni. Coraz częściej – aby zachować pracę – to mistrz poszukuje studenta – stwierdził arcybiskup Jerzy.

Wystąpienie zakończyły życzenia spokoju i pokoju w wymiarach społecznym, politycznym i geopolitycznym. Szczególne ciepłe słowa skierowano do studentów rozpoczynających pierwszy rok nauki. Bądźcie rozsądnie krytycznymi studentami i obywatelami względem otaczającej Was rzeczywistości. Nie dajcie sobie zabrać pięknego spojrzenia na zdrowe, mądre i spokojne życie. Miejcie świadomość, że jest ono Wasze i że nie kończy się wraz z upływem studenckich lat. Jest ono oparte o zasadę zależności przyczyn i skutków, co rodzi potrzebę świadomej odpowiedzialności za wszystko, za Wasze słowa, czyny i decyzje. Oby zawsze były jak najbardziej trafne. Życzę, aby studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukształtowały Was na inteligentnych, mądrych i myślących ludzi.

W dalszej części wydarzenia miała miejsce immatrykulacja. Symbolicznego aktu przyjęcia nowych studentów i doktorantów dokonał prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prorektor ds. nauki i kształcenia. Po złożeniu ślubowania Jego Magnificencja wręczył reprezentantom kierunków studiów realizowanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie symboliczne świadectwa ślubowania. Uroczystość immatrykulacji zakończono śpiewem pieśni Gaude Mater Polonia.

Następnie głos zabrała przedstawicielka studentów i doktorantów. Witając w murach uczelni nowych kolegów i koleżanki, mgr Karolina Wyrwicz przytaczając słowa Janusza Korczaka: Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, zaznaczyła, że nowoprzyjęci studenci stali się częścią społeczności akademickiej otwartej na interdyscyplinarny dialog, tolerancję i szacunek dla każdego człowieka.

Ostatnim punktem inauguracji roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej było wygłoszenie przez prof. dr. hab. Aleksandra Naumowa pierwszego, w nowym roku akademickim wykładu zatytułowanego: Jerzy Nowosielski między tradycją i nowatorstwem. Uroczystości inauguracji towarzyszyła wystawa: 2023 rokiem Jerzego Nowosielskiego.

Początek roku akademickiego w ChAT zakończyło odśpiewanie hymnu Gaudeamus igitur.

za: chat.edu.pl