Jubileusz 30 lecia istnienia VIII LO im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

19 listopada, na zaproszenie dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Antoniego Grodzkiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w szkolnych uroczystościach 30 lecia liceum położonego na białostockim osiedlu Piasta.  Poproszony o zabranie głosu Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: że bardzo się cieszy z faktu uczestniczenia w święcie szkoły, jak  podkreślił dobrej i znanej w mieście placówki edukacyjnej. Arcybiskup zaakcentował  jednocześnie wagę edukacji w życiu każdego człowieka, której celem powinno zawsze być dążenie do zbawienia.