Jubileusz 40 lecia istnienia młodzieżowego chóru Katedry w Białymstoku

2 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, odbył się koncert jubileuszowy z okazji 40 – lecia istnienia młodzieżowego chóru Katedry. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem dziękczynnym – molebnem sprawowanym przez proboszcza białostockiej katedr ks. mitrata Jana Fiedorczuka. Tuż po nabożeństwie rozpoczął się koncert muzyki cerkiewnej.

Młodzieżowy chór Katedry  św. Mikołaja w Białymstoku powstał z błogosławieństwa ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy w 1982 r. Jego pierwszym dyrygentem i założycielem był protodiakon Bazyli Dubec. W latach 1988 – 2007 z zespołem pracował protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. Obecnie dyrygentką chóru jest Joanna Jurczuk. Chór tworzą uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca. Głównym celem chóru jest śpiew podczas nabożeństw. Jednakże chór często występuje poza murami świątyni biorąc udział w: Prawosławnych Wieczorach Kolęd w Operze i Filharmonii Białostockiej, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, którego chór jest wielokrotnym laureatem w kategorii chórów parafialnych miejskich, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej, a także w Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. Chór kilkakrotnie dokonywał nagrań dla Telewizji Białystok oraz Radio Białystok. Ponadto występował w wielu miastach Polski jak: Warszawa, Rzeszów, Łódź, Lublin, Toruń, Tarnogród, Chełm, Biłgoraj czy Bielsk Podlaski, ale także za granicami kraju jak np. w Finlandii, Grecji i na Białorusi.

Jubileuszowy koncert chóru młodzieżowego rejestrowany był przez diecezjalne radio Orthodoxia.  Jubileusz chóru odbył się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. autora