Jubileusz ks. Anatola Fiedoruka

15 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił molebien dziękczynny w cerkwi św. męcz. Grzegorza Peradze w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy w intencji proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Anatola Fiedoruka, który w tym roku świętuje 40. rocznicę święceń kapłańskich.

Ks. mitrat Anatol Fiedoruk urodził się 9 lutego 1960r. w Narwi. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego wstąpił w związek małżeński z Tamarą Mironowicz. 18 grudnia 1983 r. z rąk ówczesnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego, otrzymał święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w dniu 18 maja 1984 r. 

Pierwszą parafią ks. Anatola była parafia Opieki Matki Bożej w Komańczy z filami w Polanach i Zyndranowej, gdzie niósł posługę proboszcza od 2 kwietnia 1984r. do 1 września 1984r. Następnie do 1 września 1984r. do 27 sierpnia 1991r. był proboszczem parafii Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem. Po przejściu do diecezji białostocko-gdańskiej, mianowany został proboszczem parafii św. Niewiast niosących Wonności w Czarnej Białostockiej. Posługę tą pełnił od 1 października 1991r. do 8 maja 1995r. był Przez kilka miesięcy w roku 1995 był kapelanem w żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Białymstoku. Od 15 sierpnia 1995r. do 20 września 1996r. był proboszczem parafii św. Anny w Kruszynianach. Następnie od 20 września 1996r. do 1 września 2004r. był wikariuszem parafii św. Jerzego w Białymstoku. 1 września 2004r. mianowany został wikariuszem parafii św. Eliasza w Białymstoku. Po śmierci proboszcza tejże parafii śp. ks. Mikołaja Borowika, został mianowany z dniem 1 sierpnia 2008 roku jej proboszczem. 

Ks. Anatol Fiedoruk jest ponadto kapelanem w Hospicjum stacjonarnym „Dom Opatrzności Bożej” w  Białymstoku oraz przewodniczącym Komisji Prawosławnej Głównej Kwatery ZHP.  Od momentu erygowania nowej parafii św. męcz. Archimandryty Grzegorza Peradze, na białostockim osiedlu Dojlidy Górne, która stała się parafą filią parafii św. Eliasza, został jej pierwszym proboszczem.

Ks. Anatol Fiedoruk był wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz Cerkwi w tym prawem noszenia mitry (2014).