Jubileuszowa, 25. inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku

6 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie rektora UwB prof. Roberta Ciborowskiego, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku. Hierarsze towarzyszył kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB ks. dr. hab. Marek Ławreszuk. Tegoroczna inauguracja UwB miała wyjątkowy charakter bowiem w tym roku ta białostocka uczelnia wyższa obchodzi jubileusz 25 – lecia swego istnienia.

foto za https://www.uwb.edu.pl/