Kalendarz

Kalendarz 2021 rok 

 •  Styczeń
  • 1 – św. męcz. Bonifacego
  • 2 – św.męcz. Ignacego Teofora
  • 3 – św.męcz. Julianny
  • 4 – św. Wielkomęczennicy Anastazji
  • 5 – św. Męczenników z Krety
  • 6 – Wigilia święta Narodzenia Chrystusa
  • 7 – Narodzenie Chrystusa
  • 8 – Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 9 – św. męcz. i Arcydiakona Stefana
  • 10 – 20000 męcz. Nikomedyjskich
  • 11 – 14000 męcz. Betlejemskich
  • 13 – św. Józefa, króla Dawida i Jakuba Brata Pańskiego
  • 14 – św. Bazylego Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej
  • 15 – św. Serafina Sarowskiego
  • 16 – św. pror. Malachiasza
  • 17 – Sobór 70 Apostołów
  • 18 – Wigilia Chrztu Pańskiego
  • 19 – Chrzest Pański
  • 20 – Sobór św. Proroka i Chrzciciela Jana
  • 21 – św. Jerzego Chozewity i św. Dominiki
  • 22 – św. Filipa Metropolity Moskiewskiego
  • 23 – św. Grzegorza Biskupa Nisskiego
  • 24 – św. Teodozjusza Wielkiego
  • 25 – św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego i św. męcz. Tatiany
  • 26 – św. męcz. Hermila i Stratonika
  • 27 – św. Równej Apostołom Niny
  • 28 – św. mnicha Pawła z Teb
  • 29 – św. Sprawiedliwego Maksyma Totemskiego
  • 30 – św. Antoniego Wielkiego
  • 31 – św. Atanazego i Cyryla Arcybiskupów Aleksandryjskich
 • Luty
  • 1 – św. Makarego Wielkiego
  • 2 – św. Eutymiusza Wielkiego
  • 3 – św. Maksyma Wyznawcy
  • 4 – św. ap. Tymoteusza
  • 4 – św. Apostoła Tymoteusza
  • 5 – św. męcz. Klemensa Biskupa Ancyry
  • 6 – Błogosławionej Ksenii Petersburgskiej
  • 7 – św. Grzegorza Teologa Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 8 – św. Ksenofonta
  • 9 – św. Jana Złotoustego
  • 10 – św. Efrema Syryjczyka
  • 11 – św. męcz. Ignacego Teofora
  • 12 – św. Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego
  • 13 – św. męcz. Kira i Jana
  • 14 – św. męcz. Tryfona
  • 15 – Spotkanie Pańskie
  • 16 – św. Symeona i św. pror. Anny
  • 17 – św. mnicha męcz. Antoniego Supraskiego
  • 18 – św. męcz. Agaty
  • 19 – św. Wukoła bpa Smyrny
  • 20 – św. Parteniusza Lampsakijskiego
  • 21 – św. męcz. Teodora Stratelatesa
  • 22 – św. męcz. Nicefora Antiocheńskiego
  • 23 – św. mnicha Charlampiusza
  • 23 – św. mnicha Prochora Pieczerskiego
  • 24 – św. królowej Teodory greckiej
  • 25 – św. Melecjusza abpa Antiochii
  • 26 – św. Martyniana
  • 27 – św. Cyryla Nauczyciela Słowian
  • 28 – św. Apostoła Onisyma
 • Marzec
  • 1 – św. Maruta Biskupa Mezapotamskiego
  • 2 – św. Mariamny
  • 3 – św. Leona papieża Rzymskiego
  • 4 – św. Apostołów Archipa i Filemona
  • 5 – św. Leona bpa Katanii
  • 6 – św. Eustachiusza Arcybiskupa Antiocheńskiego
  • 7 – początek Wielkiego postu, św. męcz. Maurycjusza
  • 8 – św. męcz. Polikarpa ze Smyrny
  • 9 – I i II odnalezienie Głowy św. pror. Jana Chrzciciela
  • 10 – św. Tarazjusza Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 11 – św. Porfiriusza abpa Gazy
  • 12 – św. Prokopiusza Dekapolity
  • 13 – I Niedziela Wielkiego postu, Triumf Ortodoksji, św. mnicha Jan Kasjana Rzymianina
  • 14 – św. mniszki Eudokii
  • 15 – św. Teodota bpa Cezarei
  • 16 – św. męcz. Eutropiusza, Kleonika i Bazyliszka
  • 17 – św. mnicha Gerasima Jordańskiego
  • 18 – św. męcz. Iraidy
  • 19 – Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy
  • 20 – II Niedziela Wielkiego postu, św. Grzegorza Palamasa, św. męcz. Biskupów Chersoneskich
  • 21 – św. Teofilakta Biskupa Nikomedyjskiego
  • 22 – św. 40 męczenników z Sebasty
  • 23 – św. męcz. Michała Sołuńskiego
  • 24 – św. Sofroniusza patriarchy Jerozolimskiego
  • 25 – św. Teofana Wyznawcy
  • 26 – św. Nicefora patr. Konstantynopola
  • 27 – III Niedziela Wielkiego postu, Niedziela św. Krzyża, św. Benedykta z Nursji
  • 28 – św. męcz. Agapiusza
  • 29 – św. męcz. Sawina
  • 30 – św. Aleksego człowieka Bożego
 • Kwiecień
  • 1 – św. męczenników Chryzanta i Darii
  • 2 – św. męcz. Fotinii (Świetłany)
  • 3 – IV Niedziela Wielkiego postu, św. Jana Klimaka, św. Cyryla bpa Katanii
  • 4 – św. Izaaka mnicha z Dalmacji
  • 5 – św. męcz. Nikona
  • 6 – św. Artemiusza bpa Sołuńskiego
  • 7 – Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 8 – Sobór św. Archanioła Gabriela
  • 9 – św. męcz. Matrony Sołuńskiej
  • 10 – V Niedziela Wielkiego postu, św. Marii Egipcjanki, św. Hilariona Nowego
  • 11 – św. Jana Klimaka
  • 12 – św. Sofroniusza
  • 13 – św. Hipacego bpa Gangry
  • 14 – św. Geroncjusza Pieczerskiego
  • 16 – św. Nikity Wyznawcy
  • 17 – Niedziela Palmowa
  • 18 – św. Teodory Sołuńskiej
  • 19 – św. Eutychesa abpa Konstantynopola
  • 20 – św. mnicha Serapiona
  • 21 – Wielkie Czwartek
  • 22 – Wielki Piątek
  • 23 – Wielka Sobota
  • 24 – Pascha, Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa
  • 25 – św. Bazylego Wyznawcy
  • 26 – św. Artemona z Laodycei
  • 27 –  św. Marcina, papieża Rzymskiego
  • 28 – Apostołów Arystarcha, Pudy, Trofima
  • 29 –  św. męcz. Leonidasa
  • 30 –  św. męcz. Adriana
 • Maj
  • 1 – Antypascha, św. męcz. Wiktora
  • 2 – św. Matrony Moskiewskiej
  • 3 – św. męcz. młodzieńca Gabriela
  • 4 – św. męcz. Bazylego (Martysza)
  • 5 – św. Teodora biskupa Anastazjopolskiego
  • 6 – św. wlk. męczennika Jerzego
  • 7 – św. męcz. Sawy Stratelatesa
  • 8 – III Niedziela po święcie Paschy, św. Niewiast Niosących Wonności, św. Apostoła i Ewanglisty Marka
  • 9 – św. Bazylego Biskupa Amasyjskiego
  • 10 – św. Apostoła i męcz. Symeona
  • 11 – św. Apostołów Jazona i Sozypatra
  • 12 – św. mnicha Memnona cudotwórcy
  • 13 – ap. Jakuba Zebedeusza
  • 14 – Proroka Jeremiasza
  • 15 – III Niedziela po święcie Paschy, o paralityku,  św. męcz. Borysa i Gleba
  • 16 – św. Teodozjusza Kijowsko – Pieczerskiego
  • 17 – św. męcz. Pelagii
  • 18 –  św. Wielkomęczennicy Ireny
  • 19 – Sprawiedliwego Hioba
  • 20 – św. męcz. Akacjusza
  • 21 – św. ap. Jana Teologa
  • 22 – V Niedziela po święcie Paschy, św. Mikołaja Cudotwórcy, Arcybiskupa Miry Licejskiej
  • 23 – św. Apostoła Szymona Zeloty
  • 24 – św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego
  • 25 – św. Epifaniusza bpa Cypru
  • 26 – św. męcz. Glikierii
  • 27 – św. męcz. Izydora
  • 28 – św. Pachomiusza Wielkiego
  • 29 – V Niedziela po święcie Paschy o paralityku, św. mnicha Teodora Oświęconego
  • 30 – św. Apostoła Andronika
  • 31 – św. Teodota biskupa Ancyrskiego
 • Czerwiec
  • 1 – św. męcz. Patrycjusza
  • 2 – Wniebowstąpienie Pańskie
  • 3 – św. Równych Apostołom Konstantyna i Heleny
  • 4 – św. męcz. Bazyliszka
  • 5 – św. męcz. Eufrozyny Połockiej
  • 5 – św. Symeona Słupnika
  • 7 – Trzecie odnalezienie głowy św. Jana Chrzciciela
  • 8 – św. Apostołów Karpa i Alfeusza
  • 9 – św. mnicha Jana Ruskiego
  • 10 – św. Nikity Biskupa Chalcedońskiego
  • 11 – św. Teodozji Dziewicy
  • 12 – Pięćdziesiątnica. Świętej Trójcy, św. mnicha Izaakjusza Dalmackiego
  • 13 – Dzień Świętego Ducha
  • 14 – św. Justyna Filozofa i św. Jana Kronsztadskiego
  • 15 – św. Nicefora Patriarchę Konastantynopolitańskiego
  • 16 – św. męcz. Lucyljana, Klaudiusza i Hipacego
  • 17 – św. Marii i Marty sióstr Łazarza
  • 18 – św. męcz. Doroteusza Biskupa Tyrskiego
  • 19 – Wszystkich Świętych, św. mnicha Wiasariona Cudotwórcy Egipskiego
  • 20 – św. męcz. Teodota, bpa Ancyry
  • 21 – św. Wielkomęczennika Teodora Stratelatesa
  • 22 – św. Cyryla Arcybiskupa Aleksandryjskiego
  • 24 – św. ap. Bartłomieja i Barnaby
  • 25 – św. Onufrego Wielkiego
  • 26 – św. męcz. Antoniny
  • 27 – św. pror. Elizeusza
  • 28 – św. pror. Amosa
  • 29 – św. Tichona Biskupa Amafuntskiego
  • 30 – św. męcz. Manuela, Sawela i Ismaela
 • Lipiec
  • 1 – św. męcz. Leoncjusza, Hiapacjusza i Teoduła
  • 2 – św. ap. Judasza, Brata Pańskigo
  • 3 – św. męcz. Metodego Biskupa Patrskiego
  • 4 – św. męcz. Juliana z Tarsu
  • 5 – św. męcz. Euzebiusza Biskupa Samostatskiego
  • 6 – św. męcz. Agrypiny
  • 7 – Narodzenie św. pror. Jana Chrzciciela
  • 8 – św. męcz. Feuronii
  • 9 – św. mnicha Dawida Salonickiego
  • 10 – św. Joanny, Niosącej Wonności
  • 11 – św. męcz. i Cudotwórców Kiry i Jana
  • 12 – św. Ap. Piotra i Pawła
  • 13 – Sobór 12 Apostołów
  • 14 – św. Darmoleczących Kosmy i Damiana Rzymskich
  • 15 – Złożenie czcigodnej szaty Bogurodzicy w Blachernie
  • 16 – św. Filipa Metropolity Moskiewskiego
  • 17 – św. Andrzeja Rublowa
  • 18 – św. mnicha Atanazego Atoskiego
  • 19 – św. Syzonjusza Wielkiego
  • 20 – św. mnicha Tomasza
  • 21 – św. Wielkomęczennika Prokopiusza
  • 22 – św. męcz. Pankracjusza Tabromeńskiego
  • 23 – św. mnicha Antoniego Kijowsko – Pieczerskiego
  • 24 – św. Równej Apostołom Olgi, księżny Moskiewskiej
  • 25 – św. męcz. Proklesa i Hilarego
  • 26 – Sobór Archanioła Gabriela
  • 27 – św. ap. Acyli
  • 28 – św. Równego Apostołom Włodzimierza
  • 29 – św. męcz. Atenegenesa Biskupa
  • 30 – św. Wielkomęczennicy Margaryty
  • 31 – św. męcz. Emiliana
 • Sierpień
  • 1 – św. Serafina Sarowskiego
  • 2 – św. pror. Eliasza
  • 3 – św. pror. Jezekiela
  • 4 – św. Równej Apostołom Marii Magdaleny
  • 5 – św. męcz. Trofima i Teofila
  • 6 – św. męcz. Krystyny
  • 7 – św. Sprawiedliwej Anny
  • 8 – św. męcz. Paraskiewy
  • 9 – św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona
  • 10 – Supraskiej Ikony Bogurodzicy
  • 11 – św. męcz. Kalinika
  • 12 – św. męcz. Jana Rycerza
  • 13 – męcz. Beniamina metropolity Piotrogrodu
  • 14 – Świętych Braci Machabeuszy
  • 15 – św. Arcydiakona Stefana
  • 16 – św. Antoniego Rzymianina
  • 17 – św. Siedmiu Młodzieńców Efezkich
  • 18 – św. męcz. Eusygniusza
  • 19 – Święto Przemienienia Pańskiego
  • 20 – św. męcz. Domecjusza Persa
  • 21 – św. Zosymy i Sabacjusza Sołowieckich
  • 22 – św. ap. Macieja
  • 23 – św. męcz. Arcydiakona Wawrzyńca
  • 24 – św. męcz. Arcydiakona Euplesa
  • 25 – św. męcz. Focjusza i Anikity
  • 26 – św. Maksyma Wyznawcy
  • 27 – św. pror. Micheasza
  • 28 – Zaśniecie Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 29 – św. męcz. Diomida
  • 30 – św. męcz. Mirona
  • 31 – św. męcz. Flora i Laura
 • Wrzesień
  • 1 – św. Andrzeja Stratelatesa
  • 2 – św. pror. Samuela
  • 3 – św. ap. Tadeusza
  • 4 – św. męcz. Agatonika
  • 5 – św. męcz. Ireneusza biskupa Lyonu
  • 6 – św. męcz. Maksyma Gorlickiego
  • 7 – św. ap. Bartłomiej i Tytusa
  • 8 – św. wmęcz. Adriana i Natalii
  • 9 – św. Pimena Wielkiego
  • 10 – św. Hioba Poczajowskiego
  • 11 – Ścięcie Głowy św. pror. Jana Chrzciciela
  • 12 – św. Aleksandra Newskiego
  • 13 – św. Cypriana biskupa Kartaginy
  • 14 – początek roku cerkiewnego, św. Symeona Stylity
  • 15 – św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko – Pieczerskich
  • 16 – św. Antymiusza biskupa Nikomedii
  • 17 – św. pror. Mojżesza
  • 18 – św. proroka Zachariasza i spraw. Elżbiety, rodziców św. Jana Chrzciciela
  • 19 – św. Archanioła Michała
  • 20 – św. męcz. Sozonta
  • 21 – Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 22 – św. męcz. młodz. Gabriela
  • 23 – św. męcz. Minodory, Mitrodory i Nimfodory
  • 24 – św. Teodory Aleksandryjskiej
  • 25 – św. męcz. Autonoma
  • 26 – św. męcz. Korneliusza Setnika
  • 27 – Podwyższenie Życiodajnego Krzyża Pańskiego
  • 28 – św. Wielkiego Męczennika Nikity
  • 29 – św. męcz. Eutymii
  • 30 – św. męcz. Wiery, Luby, Nadzieji i ich matki Zofii
 • Październik
  • 1 – św. męcz. Ariadny
  • 2 – św. Zosymy Pustelnika
  • 3 – św. Wielkiego Męczennika Eustachego Plakidy
  • 4 – św. ap. Kodrata
  • 5 – św. pror. Jonasza
  • 6 – św. męcz. Iraidy
  • 7 – św. Równej Apostołom Tekli
  • 8 – św. Sergiusza Radoneżskiego
  • 9 – św. ap. Jan Teologa
  • 10 – św. męcz. Kalistrata
  • 11 – św. męcz. Wiaczesława
  • 12 – św. Kiriaka Pustelnika
  • 13 – św. męcz. Grzegorza oświeciciela Armenii
  • 14 – Opieki Matki Bożej
  • 15 – św. męcz. Cypriana, Justyny i Teoktysta
  • 16 – św. Dionizego Areopagity
  • 17 – św. Hieroteusza biskupa Ateńskiego
  • 18 – św. męcz. Charytyny
  • 19 – św. ap. Tomasza
  • 20 – św. męcz. Sergiusza i Bakchusa
  • 21 – św. Pelagii
  • 22 – św. ap. Jakuba Alfeusza
  • 23 – św. Ambrożego Optyńskiego
  • 24 – św. ap. Filipa
  • 25 – św. Kosmy biskupa Maiumskiego
  • 26 – św. męcz. Karpa biskupa Tiatyrskiego
  • 27 – św. Paraskiewy
  • 28 – św. Eutymiusza Nowego, Tesalonickiego
  • 29 – św. męcz. Longina setnika
  • 30 – św. męcz. Andrzeja biskupa Krety
  • 31 – św. ap. Łukasza
 • Listopad
  • 1 – św. Jana Rylskiego
  • 2 – św. Wielkiego Męczennika Artemiusza
  • 3 – św. Hilariona Wielkiego
  • 4 – św. Równego Apostołom Abercjusza, biskupa Hierapolis
  • 5 – św. Apostoła Jakuba, Brata Pańskiego
  • 6 – św. męcz. Aretasa
  • 7 – św. męcz. Marcjana i Martyriusza
  • 8 – św. Wielkiego Męczennika Dymitra Sołuńkiego
  • 9 – św. męcz. Nestora
  • 10 – św. Wielkiej Męczennicy Paraskiewy
  • 11 – św. męcz. Anastazji Rzymianki
  • 12 – św. męcz. Zenobiusza biskupa Egejskiego
  • 13 – męcz. Epimacha Aleksandrijskiego
  • 14 – św. Cudotwórców Kosmy i Damiana
  • 15 – św. męcz. Acyndyna
  • 16 – męcz. Akepsyma, biskupa Neassonu
  • 17 – św. Joanicjusza Wielkiego
  • 18 – św. męcz. Galakcjona i Epistynii
  • 19 – św. Pawła, Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 20 – św. Teodota
  • 21 – Sobór Archanioła Michała i pozostałych Mocy Niebios
  • 22 – św. męcz. Onisyfora i Porfiriusza
  • 23 – św. Apostola Rodiona
  • 24 – św. męcz. Wiktora i Stefanidy
  • 25 – św. Jana Miłościwego, Patriarchy Aleksandryjskiego
  • 26 – św. Jana Chryzostoma, Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 27 – św. Apostoła Filipa
  • 28 – św. męcz. Guriasza i Samona
  • 29 – św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza
  • 30 – św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa Neocezarejskiego
 • Grudzień
  • 1 – św. męcz. Platona
  • 2 – św. pror. Abdiusza
  • 3 – św. Grzegorza Dekapolity
  • 4 – Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 5 – św. Apostołów Filemona i Archipiusza
  • 6 – św. Biskupa Amfilochiusza
  • 7 – św. Wielkiej Męczenicy Katarzyny
  • 8 – św. męcz. Klemensa, papieża Rzymskiego
  • 9 – św. Alipiusza
  • 10 – św. Wielkiego Męczennika Jakub Persa
  • 11 – św. męcz. i wyznawcy Stefana Nowego
  • 12 – św. męcz. Paramona
  • 13 – św. Apostoła Andrzeja
  • 14 – św. pror. Nauma
  • 15 – św. pror. Abbakuma
  • 16 – św. pror. Sofoniusza
  • 17 – św. Wielkiej Męczennicy Barbary
  • 18 – św. Sawy Oświeconego
  • 19 – św. Arcybiskupa Mikołaja Cudotwórcy
  • 20 – św. Ambrożego Biskupa Mediolańskiego
  • 21 – św. Patapiusza
  • 22 – św. pror.Anny, matki pror. Samuela
  • 23 – św. Męczenników Minasa, Hermogena i Eugrafa
  • 24 – św. Daniela Stylity
  • 25 – św. Spirydona Cudotwórcy, Biskupa Trimifuntskiego
  • 26 – św. Męczenników Eustracjusza, Auksencjusza, Eugeniusza, Mardariusza i Oresta
  • 27 – św. Męczenników Fista, Leukiusza i Kalinika
  • 28 – św. męcz. Eleuteriusza i matki jego męcz. Antysy
  • 29 – św. pror. Aggeusza
  • 30 – św. pror. Daniela i trzech młodzieńców Ananiasza, Azariasza i Misaela
  • 31 – św. męcz. Sebastiana