Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Bożonarodzeniowe kolędowanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku stało się już tradycją. 20 stycznia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, uczniowie z Białegostoku, Sokółki i Gródka wystąpili  w koncercie kolęd zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego BCE oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W imieniu organizatorów wszystkich zebranych przywitał ks. Mirosław Filimoniuk – p.o. dyrektora Wydziału Katechetycznego. W swoim słowie podkreślił on znaczenie i piękno kolęd, zachęcając dzieci i młodzież do kultywowania tradycji kolędowania.

Na koncercie zaprezentowało się 11 zespołów i grup kolędniczych z następujących szkół
i przedszkoli:

 • Jeżykowe Przedszkole w Białymstoku (Anna Charkiewicz),
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokółce (d. Piotr Pietrowski),
 • Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku (Barbara Uścinowicz),
 • Bractwo Dziecięce z Gródka (ks. Dariusz Sulima),
 • Szkoła Podstawowa w Gródku (Joanna Ostapczuk),
 • Zespół Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku (Jolanta Łukaszewicz),
 • Przedszkola Samorządowe Nr 2, 12, 35 w Białymstoku (Jolanta Łukaszewicz),
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku (Ewa Bołtryk),
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku – duet (Izabela Żabiuk),
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku (Vita Wirynieja Kociubajło),
 • Szkoła Podstawowa Nr 38 w Białymstoku (Danuta Olesiuk-Łapińska).

Młodym wykonawcom towarzyszyli rodzice, dziadkowie i nauczyciele, którzy gorącymi brawami nagradzali wszystkich kolędników.

 

Mirosław Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM BCE w Białymstoku