Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Bożonarodzeniowe kolędowanie w Centrum Kultury Prawosławnej stało się już tradycją.
21 stycznia, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, uczniowie białostockich szkól i przedszkoli wystąpili w koncercie kolęd zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli.

W tym roku gościliśmy także zespół wokalno-instrumentalny z Warszawy. W imieniu organizatorów wszystkich zebranych przywitał ks. mitrat Jan Fiedorczuk – dyrektor Wydziału Katechetycznego. W swoim słowie podkreślił on znaczenie i piękno kolęd, zachęcając dzieci i młodzież do kultywowania tradycji kolędowania.
Na koncercie zaprezentowało się 12 zespołów i grup kolędniczych z następujących szkół
i placówek  oświatowych:

 • Przedszkole Samorządowe Nr 42, 14 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 20 w Białymstoku,
 • Zespół wokalno-instrumentalny z Warszawy,
 • Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku,
 • Duet ze Szkoły Podstawowej Nr 52 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 38 w Białymstoku,
 • Zespół Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku,
 • Duet ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokółce,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku.

Młodym wykonawcom towarzyszyli rodzice, dziadkowie i nauczyciele, którzy gorącymi brawami nagradzali wszystkich kolędników.

Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku