Koncert Muzyki Cerkiewnej z okazji 100 – lecia PAKP w Gródku

10 marca z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Gródku odbył się Koncert Muzyki Cerkiewnej z okazji 100 – lecia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Tego dnia cerkiew w Gródku zapełniła się parafianami oraz wiernymi z dekanatu gródeckiego. Na wstępie prowadzący koncert ks. prot. Jan Kojło przestawił krótką historię prawosławia na terenie naszego państwa oraz przywitał zaproszonych gości: Wicedyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ksenię Alhaug, która reprezentowała Wiceministra SWiA Tomasza Szymańskiego; Wójta Gminy Gródek Wiesława Kuleszę, Radną Powiatu Białstockiego Annę Grycuk oraz proboszcza parafii prawosławnej z Fast – ks. prot. Piotra Augustyńczyka.

Wszystkich zebranych również powitał proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk, który wyraził swoją wdzięczność za dzisiejszy wieczór i możliwość wspólnego przeżywania 100-lecia niezależności naszej cerkwi – autokefalii.

Przed publicznością zaprezentowały się dwa chóry: Chór Rodzinny parafii przymonasterskiej z Supraśla pod dyrekcją matuszki Mirosławy Tichoniuk oraz Chór Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Fast pod dyrekcją matuszki Joanny Augustyńczyk.

Na koniec koncertu głos zabrała Wicedyrektor Ksenia Alhaug, która odczytała list wiceministra SWiA p. Tomasza Szymańskiego. W liście mogliśmy usłyszeć m.in.: „Symboliczne jest, że usłyszeliśmy piękne pieśni w świątyni, którą własnymi rękami budował ś. p. Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli Doroszkiewicz. Ta urokliwa cerkiew jest żywym pomnikiem nie tylko lokalnej, gródeckiej społeczności, ale i całego, świętującego jubileusz swego stulecia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jestem przekonany, że zaplanowane na ten rok liczne jubileuszowe wydarzenia kulturalne i naukowe zainteresują szerokie grono odbiorców, czego z całego serca życzę”.

Również tego dnia, głos zabrał gospodarz Gminy Gródek Wiesław Kulesza, która wsparł finansowo  wydarzenie i objął koncert muzyki cerkiewnej honorowym patronatem.

Na zakończenie koncertu chóry wspólnie zaśpiewały „Mnohaja leta” za wszystkich wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

 

Koncert Muzyki Cerkiewnej można obejrzeć pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=7gJh3rTximU&t=1402s

 

Ks. Dariusz Sulima 

Foto: autor/Małgorzata Serafin/Joanna Wysocka