Koncert Muzyki Cerkiewnej z okazji roku prof. Jerzego Nowosielskiego w Gródku

Rok 2023 został ustanowiony przez Sejm rokiem profesora Jerzego Nowosielskiego. Z tej okazji parafia prawosławna Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku zorganizowała Koncert Muzyki Cerkiewnej.

Na początku lat 50-tych ks. Włodzimierz Doroszkiewicz, przyszły metropolita, zaproponował prof. Adamowi Stalony – Dobrzańskiemu pracę przy wystroju wnętrza nowo budowanej cerkwi w Gródku. Uznany już krakowski profesor zaprosił do swego zespołu m.in.  prof. Nowosielskiego. Prace nad polichromią trwały w latach 1951-54. Była to pierwsza poważna wspólna realizacja krakowskiego duetu, zarazem ich debiut na Podlasiu i w świątyni prawosławnej.

W ramach koncertu wystąpiło pięć zaproszonych chórów:

 • Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku – dyrygent Ewelina Ostapczuk
 • Chór dziecięcy Parafii Prawosławnej Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku – dyrygent Marta Muszyńska
 • Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach – dyrygent Iwo Cyunczyk
 • Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim – dyrygent Marta Zińkiewicz
 • Męski Chór Wojskowy „Stratos” z Warszawy – dyrygent ks. ppłk Łukasz Godun

Tego dnia Gródecka Cerkiew zapełniła się wiernymi oraz gośćmi z okolicznych parafii. Po wstępie ks. prot. Jana Kojły, wszystkich zebranych przywitał proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk, który wyraził swoją wdzięczność tym, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia. Wyrazy podziękowania przekazał pani Katarzynie Koryckiej –  kierownikowi Referatu Mniejszości Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

Koncert Muzyki Cerkiewnej był współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Współorganizator Powiat Białostocki- Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz swoją pomoc finansową przekazało Nadleśnictwo Waliły.

Parafia Prawosławna w Gródku wyraziła wdzięczność za pomoc w organizacji tego wydarzenia:

 1. ks. prot. Janowi Kojło – za prowadzenie koncertu
 2. Wójtowi Gminy Gródek Wiesławowi Kulesza za prezenty dla dyrygentów
 3.  Sławomirowi Nazarukowi (Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego) oraz Annie Grycuk (Radna Powiatu Białostockiego) za pomoc w otrzymaniu dofinansowania koncertu.
 4.  Bractwu Młodzieży Prawosławnej w Gródku za pomoc techniczną
 5.  Michałowi Grześ za transmisję online koncertu
 6.  Barbarze Kułakowskiej oraz Państwu Barbarze i Wiaczesławowi Markowskim za poczęstunek.

ks. Dariusz Sulima