Konferencja Duchowieństwa i Pracowników Świeckich Diecezji Białostocko – Gdańskiej

24 maja jest dniem poświęconym św. równym apostołom Cyrylowi i Metodemu, patronom diecezji białostocko – gdańskiej. Jest to także data corocznej konferencji duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Coroczne zebranie duchowieństwa rozpoczęło się od Boskiej Liturgii w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu sprawowanej przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Hierarsze asystował JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, księża dziekani oraz wyznaczeni kapłani. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do zebranych w głównej świątyni monasteru zwrócił się ks. prot. Marek Kozłowski – proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie.

Podczas uroczystej Liturgii Arcybiskup Jakub odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP prawem noszenia mitry księży: ks. prot. Jarosława Szczerbacza – proboszcza parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, ks. prot. Andrzeja Bołbota – proboszcza parafii Opieki Matki Bożej w Choroszczy oraz ks. prot. Wiktora Tetiurkę – proboszcza parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Ponadto prawem noszenia krzyża z ozdobami odznaczony został proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Elblągu ks. prot. Marek Antonowicz. Prawem noszenia fioletowej skufii odznaczany został wikariusz parafii Narodzenia NMP w Gródku ks. Dariusz Sulima, a prawem noszenia podwójnego orarionu nadetatowy diakon parafii Hagia Sophia w Białymstoku diakon Jakub Moczarski.

Tegoroczne zebranie odbyło się tradycyjnie w murach Akademii Supraskiej. Część plenarną konferencji rozpoczął powitaniem wszystkich zebranych Arcybiskup Jakub. Hierarcha przedstawił zebranym w auli Akademii Supraskiej najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w roku sprawozdawczym 2023. Arcybiskup przypomniał życiorysy zmarłych kapłanów diecezji. Ponadto przedstawił bieżące wyzwania i problemy stojące przed parafiami należącymi do diecezji białostocko–gdańskiej.

Kolejnym punktem konferencji były sprawozdania z działalności dekanatów, które złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. prot. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego – ks. prot. Jarosław Jaszczuk, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk.

Następnie sprawozdanie finansowe z działalności diecezji złożyła księgowa Ewa Bartoszuk. O działalności bieżącej i planach diecezjalnej rozgłośni radiowej „Orthodoxia” mówił jego dyrektor ks.  Mateusz Kiczko. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. prot. Mirosław Filimoniuk. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżyła przewodnicząca Aleksandra Jarocka.

W drugiej części konferencji z referatem pt. „100 lat autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” wystąpił ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora i Adama Matyszczyka