Konferencja duchowieństwa w Supraślu

24 maja jest dniem poświęconym św. równych apostołom Cyrylowi i Metodemu, patronom Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Jest to także data corocznej konferencji duchowieństwa i pracowników świeckich Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Coroczne zebranie duchowieństwa rozpoczęło się od św. Liturgii w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu sprawowanej przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Hierarsze asystował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Kazanie wygłosił ks. Dawid Sulima, wikariusz parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Podczas uroczystej św. Liturgii arcybiskup Jakub odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP ks. prot. Jarosława Jaszczuka prawem noszenia palicy. Śpiewał chór duchowieństwa diecezjalnego pod dyrygenturą protodiakona Bazylego Dubeca.

Tegoroczne zebranie odbyło się tradycyjnie w murach Akademii Supraskiej. Część plenarną konferencji rozpoczął powitaniem wszystkich zebranych arcybiskup Jakub. Hierarcha przedstawił zebranym w auli Akademii Supraskiej najważniejsze wydarzenia minionych dwóch, bowiem konferencja w 2020 roku nie odbyła się. Arcybiskup przypomniał życiorysy zmarłych w latach 2019 – 2021 kapłanów diecezji. Ponadto przedstawił bieżące wyzwania i problemy stojące przed parafiami należącymi do Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Kolejnym punktem konferencji były sprawozdania z działalności dekanatów, które złożyli księża dziekani: białostockiego – ks. mitrat Jerzy Boreczko, gdańskiego – ks. prot. Dariusz Jóźwik, olsztyńskiego – ks. prot. Jarosław Jaszczuk, sokólskiego – ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, gródeckiego – ks. mitrat Jan Jaroszuk.

Następnie sprawozdanie finansowe z działalności diecezji złożyła księgowa diecezji, mgr Ewy Bartoszuk. O działalności bieżącej i planach Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” mówił jego dyrektor mgr Marek Masalski. Sprawozdanie z prac Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ks. mitrat Jan Fiedorczuk, a z Radia Orthodoxia ks. Mateusz Kiczko. Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przybliżyła ustępująca z funkcji przewodniczącej Aneta Kisielewska.