Konferencja prasowa nt. Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim

W środę (21.06) członkowie komitetu organizacyjnego poinformowali o szczegółach planowanych przedsięwzięć w ramach Roku Kodeksu Supraskiego.

Tłumaczenie na język polski i wydanie Kodeksu Supraskiego, ustawienie pamiątkowych rzeźb nawiązujących do zabytku oraz publikacja książeczki przybliżającej dzieciom historię i wartość tej bezcennej księgi – to najważniejsze, ale nie jedyne wydarzenia przygotowane w ramach Roku Kodeksu Supraskiego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie komitetu organizacyjnego i honorowego: JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, Konsul Honorowy Republiki Bułgarii Witold Karczewski, dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Agata Puchalska, kanclerz Akademii Supraskiej – ks. prot. Jarosław Jóźwik, prof. Aleksander Naumow, prezes Fundacji Oikonomos – Magdalena Żdanuk.

Kodeks Supraski to datowany na początek XI w. rękopis piśmiennictwa słowiańskiego pochodzący z Bułgarii, zapisany w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Około 500 lat temu w nieznanych historykom okolicznościach znalazł się w monasterze w Supraślu, gdzie 200 lat temu, w 1823 r. odnalazł go pochodzący z Wólki Wygonowskiej ks. Prof. Michał Bobrowski. W tym roku zatem przypadają okrągłe daty: powstania księgi, przekazania do biblioteki monasteru supraskiego i odnalezienia jej.

– Wszystkie te daty mówiły nam o tym, że rok 2023 będzie najlepszy, aby przypomnieć o tym rękopisie – mówił Arcybiskup Jakub i podkreślał, jak ogromne znaczenie dla regionu ma fakt, że Kodeks Supraski znalazł się przed wiekami właśnie w Supraślu.

– To świadczy o kontaktach w tamtych czasach, jakie supraski monaster miał z resztą świata, o czym zresztą dowodzą też słynne freski supraskie. Klasztor miał kontakt z Bałkanami, ze Świętą Górą Athos. To świadczy o poziomie intelektualnym, duchowym i naukowym tamtego okresu – zaznaczył arcybiskup.

Hierarcha podziękował władzom województwa za przyjęcie w listopadzie ub.r. uchwały o ustanowieniu roku 2023 – rokiem Kodeksu Supraskiego.

– Cieszy mnie, że kalendarz wydarzeń związanych z popularyzacją wiedzy na temat Kodeksu jest tak bogaty. Najważniejsze z nich to wrześniowa konferencja naukowa, przygotowanie trzech rzeźb przedstawiających pulpity z  otwartą księgą i to, na co koneserzy czekają z niecierpliwością: tłumaczenie i wydanie księgi w języku polskim – wymieniał marszałek.

Kamienne rzeźby zostaną umiejscowione w miejscach związanych z Kodeksem Supraskim, czyli w Supraślu, Wólce Wygonowskiej i w stolicy województwa – Białymstoku. Artur Kosicki poinformował również, że dołoży wszelkich starań, aby rękopis, który obecnie jest w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, w czasie zaplanowanej na wrzesień konferencji naukowej trafił do naszego regionu.

– To największy objętościowo pomnik piśmiennictwa pisany cyrylicą, która jest naszym wspólnym dziedzictwem – mówił o Kodeksie historyk kultury i ekspert w zakresie slawistyki prof. Aleksander Naumow.

Jednym wydarzeń wieńczących Rok Kodeksu Supraskiego będzie wydanie księgi w języku polskim. Będzie to pierwsze jej tłumaczenie na język nowożytny. Prace nad tłumaczeniem są już dość zaawansowane, jak informował Kanclerz Akademii Supraskiej, a jednocześnie koordynator obchodów Roku Kodeksu Supraskiego ks. prot Jarosław Jóźwik. Nad przekładem pracują wybitni specjaliści ds. języka słowiańskiego z naukowych ośrodków: łódzkiego, poznańskiego, krakowskiego oraz grupa młodych specjalistów z Białegostoku. Należy podkreślić, że robią to bezpłatnie, traktując to jako swój wkład w obchody Roku Kodeksu Supraskiego. Polską wersję Kodeksu Supraskiego wydadzą Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego i Fundacja Oikonomos. Ma to nastąpić 8 grudnia 2023 r.

Jednym z ważniejszych punktów Roku Kodeksu Supraskiego będzie też książeczka skierowana do dzieci i młodzieży. O jej napisanie Akademia Supraska zwróciła się do reporterki i dziennikarki Anety Prymaki, a ilustracje przygotuje znakomita podlaska artystka Małgorzata Dmitruk. Projektem graficznym publikacji zajmie się prof. Ryszard Kajzer z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obchody Roku Kodeksu Supraskiego są objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Retransmisja konferencji prasowej

 

Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk, protodiakon Wiaczesław Perek

za: https://podlaskie.eu/