Konsultacje duchowieństwa Diecezji Białostocko – Gdańskiej

29 listopada odbyły się konsultacje duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

W Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku zebrało się duchowieństwo całej diecezji. Konsultacjom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Podczas spotkania obecny był również JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Sprawozdania, wnioski i relacje z prac poszczególnych dekanatów przedstawili Księża Dziekani. Podczas spotkania poruszane były ważne sprawy wewnętrzne dotyczące diecezji.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek