Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy

20 września w dniu święta ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w Jej Krasnostockiej Ikonie, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego sprawowana była Boska Liturgia w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Uroczystej Liturgii przewodniczył  JE Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. W nabożeństwie uczestniczył ponadto JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Hierarchom asystowali duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej oraz łódzko – poznańskiej.

Dzień wcześniej wieczorem uroczystemu nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański

Po zakończonej Liturgii sprawowany był świąteczny molebien, podczas którego wznoszone były gorliwe modlitwy o orędownictwo Przenajświętszej Bogurodzicy przed tronem jej Syna, a naszego Boga Jezusa Chrystusa.

Historia Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora i Jarosława Charkiewicza