Krasnostockiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy w monasterze w Zwierkach

20 września w dniu święta ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w Jej Krasnostockiej Ikonie, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. W Liturgii uczestniczyli ponadto: JE Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Hierarchom asystowali duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej oraz łódzko – poznańskiej. Monasterskie uroczystości swym śpiewem uświetnił męski chór Chorecea z Czerniowców na Ukrainie.

Biskup Atanazy w słowie skierowanym do wiernych zauważył, iż istnieje mnóstwo ikon przedstawiającym Bogurodzicę. Niestety zdarza się, że ludzie bardziej czczą samą ikonę niż osobę na niej przedstawioną. Bogurodzica rozumiana jest często nie jako prawdziwa, realna postać (…) Dziś stoimy przed Krasnostocką ikona i modlimy się. Modlimy się automatycznie, nie zdając sobie sprawy z tego, że nasza modlitwa powinna być w pokorze, szczera, otwartego serca. Zdaniem Hierarchy, często nasze myśli odlatują gdzieś bardzo daleko, pozostawiając jedynie fizycznie nasze ciało w murach cerkwi. Przykładem modlitwy powinna być dla nas zawsze Bogurodzica. Bowiem jej modlitw i życie uczyniły ją Matką Boga, dzięki niej możliwe jest nasze zbawienie (…) Cóż z tego że chodzimy do cerkwi i przystępujemy do sakramentów, ale żyjemy źle ze swoimi dziećmi. Rodzice powinni być wzorem dla swoich dzieci jak kochać Boga i kochać cerkiew. Przykładem mogą być dla nas rodzice Bogurodzicy Joachim i Anna.

Kończąc swoją homilię Biskup Atanazy powiedział, że stojąc dziś przez Krasnostocką ikoną Matki Bożej, czy to biskup czy kapłan czy świecki, niech każdy z nas, mnich czy mniszka, człowiek młody i starszy, zastanowi się z jakiego powodu stoi dziś w cerkwi w tym klasztorze. Czy już zaczęliśmy drogę naszego zbawienia, czy nasza wiara jest mocna i niezachwiana, czy rozumiemy dlaczego jesteśmy prawosławni ? Czy tylko przychodzimy do cerkwi bo tak trzeba.

Dlatego też, jak zaapelował Biskup Atanazy, wznieśmy nasze gorliwe i żarliwe modlitwy do Matki Bożej, aby ona umocniła nasze siły duchowe i naszą wiarę.

Po zakończonej Liturgii sprawowany był świąteczny molebien, podczas którego wznoszone były gorliwe modlitwy o orędownictwo Przenajświętszej Bogurodzicy przed tronem jej Syna, a naszego Boga Jezusa Chrystusa.

Historia Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)