Ku czci patrona białostockiej Katedry-św. Mikołaja Cudotwórcy

22 maja w V Niedzielę po święcie Paschy zwaną Niedzielą o Samarytance, Cerkiew świętowała modlitewnie pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy oraz przeniesienia jego relikwii z Myry Licejskiej do Bari. Uroczystej Boskiej Liturgii w dniu patrona białostockiej Katedry oraz nabożeństwu Całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwach uczestniczyli ponadto JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski oraz JE Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki. Świąteczne nabożeństwa swym śpiewem uświetniły dwa parafialne chóry: Aksion pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz dziecięcy pod dyrekcją Natalii Lickiewicz.

W okolicznościowej homilii Biskup Andrzej zwrócił uwagę na to, że św. Mikołaj żył w bardzo trudnym okresie, okresie prześladowań chrześcijan. Dane mu było uczestniczył w I Soborze Powszechnym w 325 roku zwołanym w Nicei. Będąc jednym z biskupów uczestniczących w obradach soboru, odznaczył się gorliwością w potępieniu herezji Ariusza. Dla wielu jest on znany jako cudotwórca, który uciszył sztorm na morzu. Dla innych znany jest z dzieł miłosierdzia.

W dalszej części homilii Hierarcha odniósł się do fragmentu Ewangelii opisującego rozmowę Jezusa Chrystusa  z Samarytanką. Jak zauważył Biskup Andrzej, to nie była jedyna rozmowa, dialog Chrystusa opisany na kartach Ewangelii. Były jeszcze rozmowy z uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, z chorymi, ze swoimi uczniami czy wreszcie dialog ze złoczyńcami ukrzyżowanymi na Golgocie. Jednak jak mówią święci Ojcowie Cerkwi, najważniejszym dialogiem jak wygłosił Chrystus był właśnie dialog z Samarytanką. Jak podkreślił Biskup Andrzej, rozmowa zakończyła się wielkim objawieniem, bowiem Jezus Chrystus do swego zmartwychwstania objawił się tylko dwóm osobom, że to on jest oczekiwanym Mesjaszem. Jedną z tych osób była właśnie Samarytanka.

Zdaniem Arcypasterza, należy zwrócić uwagę na trzy aspekty tej wyjątkowej rozmowy. Pierwszym było to, iż Chrystus złamał antyczne normy społeczne i rozmawiał na osobności z kobietą, na dodatek mieszkanką Samarii.  Po drugie Chrystus rozmawiał z kobietą, która miała pięciu mężów i ten który był z nią nie był jej mężem. Świadczy to zatem o grzesznym życiu tej kobiety. I to właśnie dla niej Chrystus, jak podkreślił Biskup Andrzej, wygłosił swoje największe kazanie. Dzięki tej rozmowie stała się ona równa Apostołom, głosząc Mesjasza swoim rodakom. Trzecim aspektem wyłaniającym się z tejże rozmowy były słowa Chrystusa o tym jak należy czcić Boga, a należy czcić Go w Duchu i prawdzie.

Po zakończonej Liturgii sprawowane było nabożeństwo dziękczynne, podczas którego wznoszone były dziękczynne modlitwy do Boga, za wstawiennictwem św. Mikołaja Cudotwórcy, za proboszcza Katedry ks. mitrata Jana Fiedorczuka, kler parafii, bractwa, dyrygentów i chórzystów, darczyńców, wszystkich noszących imię Mikołaj oraz wszystkich zebranych na parafialnej uroczystości.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto autora i Aleksandra Perek