Ku czci św. Apostoła Jana Teologa na białostockich Biacieczkach

9 października w dniu święta zaśnięcia św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. ap. Jana Teologa na białostockim osiedlu Bacieczki. W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej oraz warszawsko bielskiej na czele ze spowiednikiem duchowieństwa dekanatu białostockiego ks. mitratem Włodzimierzem Misijukiem. Podczas Liturgii śpiewały dwa chóry: parafialny pod dyrygenturą Tatiany Wawreniuk oraz dziecięco – młodzieżowy pod kierownictwem Anny Waśkowskiej.

Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy ze słowem pouczenia zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha podkreślił wyjątkowość relacji łączących Apostoła Jana z jego Nauczycielem Jezusem Chrystusem. Miała ona wpływ na tekst Ewangelii oraz listów, które napisał św. Jan. Jest w nich wiele mowy o Bogu jako miłości, stąd często nazywa się św. Jana Apostołem miłości.

Arcypasterz podkreślając znaczenie Ewangelii św. Jana, zaapelował do wszystkich zebranych w świątyni, by Ewangelia miała zawsze wyjątkowe miejsce w każdym domu. Jak zauważył Hierarcha, w Ewangelii odnajdziemy rozwiązania naszych wszystkich życiowych problemów i kłopotów. Codzienne czytanie Pisma Świętego powinno być obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Po zakończonej Liturgii sprawowany był molebien ku czci świętego Apostoła zakończony wzniesieniem próśb o zbawienie i długie lata życia w zdrowiu dla cerkiewnej hierarchii, władz państwowych i samorządowych, proboszcza parafii ks. prot. Marka Wawreniuka oraz wszystkich zebranych tego dnia w cerkwi.

fotoreportaż Prawosławie w obiektywie