Ku czci św. Jerzego w Białymstoku

6 maja, w Czwartek Paschy, który jest jednocześnie dniem modlitewnej pamięci św. wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, Jego Ekscelcncja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił św. Liturgię w cerkwi św. Jerzego w Białymstoku.

Po zakończonej Liturgii miała miejsce uroczysta paschalna procesja wokół świątyni. Wtedy też arcybiskup Jakub poświęcił krzyż i pamiątkową tablicę, upamiętniającą rzeź Ormian dokonaną przez Imperium Osmańskie w latach 1915-17 r. Inicjatorami upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń sprzed ponad stu laty, jest społeczność ormiańska należąca do parafii św. Jerzego w Białymstoku. Ormianie zamówili w swojej ojczyźnie charakterystyczny armeński krzyż oraz zakupili tablice w języku polskim.

Foto. Aleksandra Jarosławska