Ku czci św. Wielkomęczennika Jerzego na białostockim osiedlu Nowe Miasto

6 maja w dniu pamięci św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jerzego na białostockim osiedlu Nowe Miasto. Podczas małego wejścia Arcybiskup Jakub nagrodził w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP ks. Mariana Romańczuka i podniósł go do godności protoijereja. Natomiast ks. Dariusza Sulimę nagrodził prawem noszenia nabiedrennika.

Po zakończonej uroczystej Liturgii sprawowane było nabożeństwo dziękczynne – molebien, podczas którego wznoszone były gorliwe modlitwy za proboszcza parafii ks. mitrata Grzegorza Misijuka, Radę Parafialną, chórzystów, dobroczyńców parafian oraz wszystkich zebranych w święcie parafialnym.

protodiakon Wiaczesław Perek