Letnie Półkolonie dla dzieci „Poznajemy Prawosławie”

W dniach 1 – 5 lipca w świetlicy parafialnej parafii prawosławnej w Gródku odbyły się letnie półkolonie dla dzieci „Poznajemy prawosławie”.

Pierwszego dnia dzieci zapoznały się z tematyką liturgiczną, budową ikonostasu i podstawami sprawowania proskomidii. Następnie odbyły się zajęcia integrujące dzieci, które poprowadziła matuszka Anna Sulima.  Drugiego dnia młodzi parafianie zwiedzili największą Cerkiew w Polsce czyli Cerkiew Św. Ducha w Białymstoku. Ks. Mirosław Filimoniuk oprowadził po niej grupę i opowiedział o symbolice tejże cerkwi. Dzieci wybrały się również na spacer po ogrodach na terenie Pałacu Branickich, a na koniec spędziły ciekawie czas w Epi-Centrum Nauki. Środa przyniosła wiele wrażeń. Grupowicze zwiedzili supraski Monaster Zwiastowania Bogurodzicy. Władyka Andrzej przywitał wszystkich pielgrzymów serdecznie i udzielił błogosławieństwa. Dzieci otrzymały ikonki Matki Bożej Supraskiej. Kolejnym miejscem była wizyta w Pałacu Buchholtzów – obecnym Liceum Plastycznym. Pan Piotr Puczyński oprowadził młodych uczestników po szkole pokazując piękne, zabytkowe sale lekcyjne przedstawiając ciekawą historię pałacu. Po powrocie do Gródka czekały na dzieci warsztaty śpiewu, które przeprowadziła Pani Vita Kociubajło (dyrygentka chóru młodzieżowego parafii Św. Ducha w Białymstoku).

Czwartkowy dzień półkolonii najmłodsi rozpoczęli od modlitwy. Dzieci uczestniczyły w Boskiej Liturgii, w której brały czynny udział śpiewając w chórze i przysługując. Po nabożeństwie odbyły się zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, a potem dzieci przyswajały tajniki pierwszej pomocy, które przedstawił p. Daniel Tymoszewicz. Ostatniego dnia odbyły się zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego które poprowadził proboszcz parafii ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk. Następnie grupa spędziła aktywnie czas na zajęciach sportowych, a na koniec odbyły się zajęcia wokalne.

Ks. Dariusz Sulima podziękował dzieciom za obecność i miło spędzony czas integracji. Dzieci na zakończenie półkolonii dostały dyplom wraz z upominkiem.

ks. Dariusz Sulima