Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów w Katedrze

12 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w białostockiej Katedrze, ostatnią w tym Wielkim Poście, Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.

Jak podkreśli Arcybiskup w słowie do licznie zebranych w Katedrze, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów jest zupełnie inna niż ta do której jesteśmy przyzwyczajeni. Nie jest pełną liturgią, lecz właściwe Wielką wieczernia podczas której możemy przystąpić do sakramentu Eucharystii tj przyjąć Ciało i Krew naszego Zbawiciela. Kontynuując Hierarcha powiedział, że cechą charakterystyczną tego nabożeństwa, któremu autorstwo przypisuje się św. Grzegorzowi Dialogowi papieżowi rzymskiego, jest to, iż modlitwa św. Efrema Syryjczyka odmawiana jest po raz ostatni w Wielkim poście. Od tego momentu wierni nie powinni robić pokłonów, aż do końca okresu paschalnego, z wyjątkiem pokłonów przed św. Płaszczanicą.

protodiakon Wiaczesław Perek