Liturgiczna pamięć św. Jana Teologa w Supraślu

21 maja supraska parafia obchodziła swoje święto – pamięć patrona jednej z monasterskich cerkwi – św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa.

W przeddzień liturgicznej pamięci św. Jana Teologa JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania w klasztornej cerkwi św. Jana Teologa. Nabożeństwu asystował JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Arcybiskup Jakub, w swoim słowie do przybyłych duchownych, ojców Monasteru oraz parafian, podkreślił rolę świętego Apostoła miłości – świętego Jana Teologa, Który poczynając od pierwszej wybudowanej w 1501 roku cerkiewki, aż do dziś wiernie towarzyszy Monasterowi w Supraślu.

Po nabożeństwie Arcybiskup Jakub miał okazję zapoznać się z wystawą dotyczącą historii supraskich katakumb. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce następnego dnia, po Boskiej Liturgii.

W główny dzień święta, uroczystej Liturgii świętej przewodniczył Przełożony Supraskiego Monasteru – biskup Andrzej. Homilię wygłosił ks. Roman Płoński. Na zakończenie modlitw, Biskup Andrzej podziękował wszystkim przybyłym za wspólną modlitwę, a przede wszystkim za pomoc w organizacji Święta.  Zaprosił też wszystkich przybyłych na otwarcie wystawy dotyczącej historii supraskich katakumb.

Wystawa została przygotowana przez profesora Politechniki Białostockiej dr hab. Jerzego Uścinowicza i będzie funkcjonowała w monasterze, jako stała ekspozycja do zwiedzania. Na otwarcie przybyli JM Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Prorektor dr hab. inż. Jarosław Szusta oraz profesor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Maciej Karczewski, a także sporo innych szacownych gości.

Wystawa o katakumbach jest widzialnym fragmentem starań supraskiego Monasteru, o zabezpieczenie niestety ciągle niszczejącego zabytku archeologicznego i unikatowego elementu dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego. Starania Monasteru o uratowanie katakumb są wspierane przez Uniwersytet w Białymstoku, Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Chrześcijańską Akademią Teologiczną oraz Akademię Supraską.

za: www.monaster-suprasl.pl

fot.: Archiwum Klasztoru w Supraślu