Metropolita Czarnogórski Joanicjusz z wizytą w diecezji białostocko – gdańskiej

W dniach 14-17 września 2021 z wizytą w Cerkwi w Polsce przebywał JE Najprzewielebniejszy Joanicjusz Metropolita Czarnogóry i Przymorza wraz księdzem sekretarzem metropolii oraz dwoma diakonami. Głównym celem przybycia Hierarchy do Cerkwi w Polsce było odebranie nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego. Miało to miejsce w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. Relacja z tego wydarzenia na oficjalnej stronie PAKP.

Delegacja czarnogórskiej Cerkwi odwiedziła także diecezję białostocko – gdańską. Uroczyście przywitana została 15 września w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach przez zwierzchnika diecezji, JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz przełożoną zwierkowskiej wspólnoty monastycznej ihumenię Anastazję. Goście z patriarchatu serbskiego oddali cześć Relikwiom św. Męczennika Gabriela znajdującym się w monasterze, zwiedzili klasztorne zabudowania, po czym udali się do Białegostoku.

16 września Metropolita Joanicjusz wraz z towarzyszącymi mu duchownymi odwiedził w towarzystwie Arcybiskupa Jakuba szereg białostockich cerkwi. Czarnogórscy goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką  białostockich parafii: Katedralnej św. Mikołaja, św. Jerzego, Zmartwychwstania Pańskiego, św. Ducha, Hagia Sophia oraz działalnością Prawosławnej Szkoły im. Cyryla i Metodego.  Ponadto Metropolita Czarnogóry udzielił wywiadu w diecezjalnym Radio Orthodoxia.

Tego samego dnia wieczorem Hierarcha z Czarnogóry odwiedził Męski Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W murach monasteru przywitany został przez braci monasteru na czele z JE Najprzewielebniejszym Andrzejem Biskupem Supraskim. Zagraniczna delegacja zwiedziła główną świątynie klasztoru poświęconą Zwiastowaniu Bogurodzicy, odwiedzili Muzeum ikon, Muzeum Drukarstwa oraz Akademie Supraską.

Metropolita Joanicjusz (Mićović) urodził się 20 kwietnia 1959 roku w miejscowości Velimlje w Czarnogórze. Jest absolwentem wydziałów teologicznego i filozoficznego Uniwersytetu Belgradzkiego. 30 października 1990 złożył śluby zakonne, 7 lutego 1991 roku przyjął święcenia diakońskie, zaś 17 lutego tego samego roku – kapłańskie. Od 1 września 1992 roku był przełożonym monasteru w Cetynii. W 1999 roku sobór biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał go na biskupa pomocniczego metropolii Czarnogóry i Przymorza. W 2002 roku został zwierzchnikiem diecezji budimljańsko-nikšickiej. Z jego inicjatywy wyremontowano i wzniesiono ponad sześćdziesiąt świątyń i monasterów w diecezji. 29 maja br. decyzją Świętego Soboru Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej został wybrany metropolitą Czarnogóry i Przymorza.